I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
NYHETER PÅ FUGLER.NET

Tilbake
Skrevet av Oskar Kenneth Bjørnstad den 11/03 2003 kl 01:14
Nytt på siden
Last opp bilder til fugler.net

Nå er det mulig å laste opp bilder direkte til fugler.net fra din PC.

Etter at jeg utvidet kapasiteten på fugler.net til 100MB skal jeg kjøre en prøveordning med at brukerne kan laste opp bilder direkte til fugler.net. Jeg har foreløpig lagt inn en begrensning på kun jpg bilder og ikke større enn 50 kb. Helst ser jeg at bildene er enda mindre. Det som er formålet er å stimulere flere til å legge inn sine bilder på fugler.net. Bilder frisker opp!

Hvordan det virker
Når du er logget på, og trykker "ny observasjon", får du opp en blå knapp nede ved siden av der du legger inn linken til bildet. Trykk på denne og følg bruksanvisningen for opplasting av bilde. Husk å kopiere linken som du får oppgitt, og legg denne inn som linken til bildet. Bildet gis et navn som består av dine initialer og dato+klokke. Dette er for å hindre at filer blir slettet. Om bildet er for stort eller ikke i jpg format, vil du få en beskjed om at bildet er vellykket lastet fra PC, men at det er en feil under lagring. Prøv da med et mindre bilde eller et bilde i rett format.

Dette skal ikke være vanskelig, så bare gjør et forsøk!

Administrator
Link til denne siden: http://fugler.net/fn.asp?nowpage=NEW1A&News=16&utnr=1&RefSide=A
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid