INFORMASJON OM FØRSTEGANGSOBSERVASJONERHva finner jeg på denne siden?
Det som finnes her er førstegangsobservasjoner av alle fuglearter (ikke bare trekkfugler) i Norge fra år 2002. Kriteriene er at den tidligste observasjonen av en art hvert år i hvert av fylkene legges inn. Det er brukerne av fugler.net som legger inn observasjonene etter hvert som de oppdages.

Hvordan bruker jeg denne siden?
Som du ser er det fire nedtrekksbokser. Her får du forklaring på hva du finner i hver av dem:
Første boks: Her kan du velge om du vil vise alle førstegangsobservasjonene som er sett de siste 2, 7, eller 14 dagerne. Disse er sortert etter dato og art.
Andre boks: Her får du en oversikt over førstegangsobservasjoner fra hvert år (til år 2003 kommer vises selvsagt bare år 2002). Disse kommer i en tabell hvor artene er sortert nedover og fylkene bortover (fra nord mot sør/øst). I enden av kolonnen vises tidligste registrerte og fylke den er registrert i. Nederst vises antall arter som er registrert i hvert av fylkene dette året og antall arter registrert totalt.
Tredje boks: Her kan du få en oversikt over alle førstegangsobservasjonene i hvert fylke. Disse vises i en tabell sortert etter art nedover, og årstall bortover (selvsagt vises bare år 2002 til år 2003 dukker opp).
Fjerde boks: Her kan du velge å se mer på hver art. Velger du en av artene, får du opp alle registreringene som er av denne arten alle år i alle fylker. Disse er sortert etter fylker og dato.

Kan jeg legge inn førstegangsobservasjoner?
Alle som er registrerte brukere av fugler.net har mulighet til å legge inn observasjoner. Du kan også legge inn arter som andre har sett. Det viktigste er ikke hvem som har lagt dem inn, men at de blir lagt inn. Det er ikke tillatt å legge inn arter som ikke er fysisk observert. Det hjelper ikke å anta at arten skulle være her. Det er 3 måter å legge inn en observasjon på:
1) For å legge inn observasjoner må du først logge deg inn. Da får du opp to alternativ hvor du kan legger inn dine observasjoner:
  Alt. 1) Her legger du inn førstegangsobservasjoner av enkelt arter, NSKF-arter og underarter.
  Alt. 2) Her legger du inn førstegangsobservasjoner av flere arter fra samme kommune og samme dato på en gang. NSKF-arter og underarter kan ikke legges inn her.
2) Om observasjonen skal legges inn på den "vanlige" observasjonssiden, så legges den automatisk inn på førstegangsobservasjoner når den lagres på observasjonssiden. Da trenger du ikke legge den inn som førstegangsobservasjon etterpå.

Hva kan legges inn?
En førstegangsobservasjon av hver art for hvert fylke for hvert år (fra og med år 2002) kan legges inn. Om du legger inn en art som finnes fra før, så sjekkes det automatisk opp om din er nyere eller eldre enn den som ligger inne. Er din fra en tidligere dato så byttes ut den som ligger inne med din, og den gamle blir lagt i en egen backupfil med informasjon om hva den ble byttet ut med.

Hva registreres?
Det som registreres er art, dato, fylke, kommune og hvem som har lagt observasjonen inn. Sted, antall, observatører og kommentarer er utelatt da dette ikke informasjon som er viktig i denne sammenheng.


Er det noe mer du lurer på eller får du problemer ta kontakt med administrator okb@fugler.net så skal jeg hjelpe deg så godt jeg kan.

Lukk dette vindu.