(C) fugler.net
Hvordan kan informasjonen brukes

Det er ikke tillatt å bruke noe av informasjonen på disse sidene under omstendigheter hvor en får betalt for å gjøre en jobb. Det gjelder bl.a. rapporter til kommuner, fylker, forskning og bøker. Skal informasjonen brukes til slike formål ta kontakt med administrator okb@fugler.net for en avtale. Fugler.net skal ikke ha pengene, men det kan kreves et symbolsk vederlag som betales til en fugleorganisasjon.
Er det der i mot til privat bruk som artikkel til et blad, private hjemmesider eller til bruk for LRSK/NSKF, er det fullt lovlig å hente informasjon fra disse sidene.
Er du i tvil så ta kontakt med administrator okb@fugler.net for en avklaring på forhånd.