LRSK Møre og Romsdal

Orginal laget av LRSK-Møre og Romsdal. Tilrettelagt for publisering på fugler.net av Oskar Kenneth Bjørnstad. Basert på liste tilsendt av Tor Ålbu 22/4 2003.

Tegnforklaring:
* alle funn skal rapporteres med beskrivelse og dokumentasjon
*H bare hekkefunn må dokumenteres
*R bare enkelte underater (raser) må dokumenteres
*G alle observasjoner utenfor Giske kommune
F alle observasjoner bør rapporteres
FH alle hekkefunn bør rapporteres
FV alle vinterfunn bør rapporteres
FI alle innlandsfunn (fra ferskvann) bør rapporteres
FS alle sommerobservasjoner bør rapporteres

StorlomFV
GulnebblomF
DvergdykkerFH
Toppdykker*
GråstrupedykkerFS
Horndykker*H
Grålire*
Havlire*
StorskarvFI
Stork*
KnoppsvaneF
Dvergsvane*
SangsvaneFH
Sædgås*
Kortnebbgås*
Tundragås*
Dverggås*
Stripegås*
Snøgås*
HvitkinngåsFV
Ringgås*R
GravandFV
Mandarinand*
Snadderand*
StjertandF
KnekkandF
Skjeand*H
TaffelandFS
Bergand*H
Praktærfugl*
Stellerand*
Lappfiskand*
Vepsevåk*
Sivhauk*
Myrhauk*
Musvåk*
FjellvåkFV
Fiskeørn*
TårnfalkFV
DvergfalkFV
Lerkefalk*
JaktfalkFV
VandrefalkFV
JerpeFH
Rapphøne*
Vaktel*
Vannrikse*
Myrrikse*
ÅkerrikseF
SivhøneF
TjeldFV
Avosett*
Dverglo*
SandloFV
BoltitF
HeiloFV
TundraloFV
VipeFV
PolarsnipeFV
SandløperFV
MyrsnipeFV
TemmincksnipeF
Fjellmyrløper*
BrushaneFV
KvartbekkasinFV
DobbeltbekkasinF
RugdeFV
Svarthalespove*
LappspoveFV
Rødstilk*R
StrandsnipeFV
SvømmesnipeF
Polarjo*
TyvjoFI
Fjelljo*
Dvergmåke*
HettemåkeFH
Sildemåke*R
GrønlandsmåkeF
Rovterne*
Splitterne*
Svartterne*
Polarlomvi*
AlkekongeFI
Skogdue*
Turteldue*
Snøugle*
HaukugleF
SpurveugleF
Slagugle*
Lappugle*
JordugleFV
Nattravn*
Isfugl*
HærfuglF
SvartspettF
TretåspettF
Fjellerke*
Tartarpiplerke*
HeipiplerkeFV
Lappiplerke*
SkjærpiplerkeFI
GulerleFH
Vintererle*
Linerle*R
SidensvansFH
JernspurvFV
Nattergal*
Svartrødstjert*
Svartstrupe*
Steinskvett*R
MåltrostFV
Rødvingetrost*R
Duetrost*
Gresshoppesanger*
Myrsanger*
Rørsanger*
Hauksanger*
MunkFV
Gulbrynsanger*
BøksangerFH
GransangerFV
Dvergfluesnapper*
Lappmeis*
Pirol*
VarslerF
Tornskate*
LavskrikeF
Nøttekråke*
Kråke*R
PilfinkF
Stillits*
Tornirisk*G
BergiriskFV
Gråsisik*R
PolarsisikF
Båndkorsnebb*
Rosenfink*
Konglebit*
Kjernebiter*
LappspurvFV
Hortulan*
Vierspurv*
Dvergspurv*
SivspurvFV