LRSK Sør-Trøndelag

Orginal laget av Kjetil Aa. Solbakken, Morten Venås & Einar Sæter og finnes på http://home.no.net/nofst/lrskst.html. Tilrettelagt for publisering på fugler.net av Oskar Kenneth Bjørnstad. Basert på "rundskriv nr.8" (11/3 2004).
LRSK/STTel. 72 59 10 09 p / 97 62 35 93 m
c/o Kjetil Aa. Solbakken, 
Saupstadringen 67A,e-post: kjetaso@online.no
7078 SAUPSTAD. 

Tabell 1. Observasjoner av følgende arter/underarter skal behandles av LRSK/Sør-Trøndelag og skal dokumenteres (beskrivelse e.l.). Listen gjelder fra og med 2001. I tillegg kreves det beskrivelse av arter/underarter som er nye for fylket eller for arter som skal godkjennes av NSKF.
HavlireSivhaukTurteldueHauksanger
StormsvaleLerkefalkSnøugleGulbrynsanger
DvergsvaneMyrrikseSlagugleDvergfluesnapper
SnøgåsDobbeltbekkasin*LappugleTrelerke
Tundragås ua flavirostrisFjellmyrløperNattravnTartarpiplerke
SædgåsAvosettIsfuglLappiplerke
Ringgås ua berniclaPolarjo juv.NattergalLinerle ua yarrellii
MandarinandDvergmåkeSvartrødstjertGulerle ua flava
Snadderand hunnSildemåke ua graellsiiSvartstrupeTornskate
TaffelandSplitterneRødvinge ua coburniRosenfink
StellerandSvartterneGresshoppesangerHortulan
VepsevåkPolarlomviRørsanger Vierspurv
MusvåkSkogdueMyrsangerDvergspurv
* Gjelder observasjoner utenom hekkeområdene.

Tabell 2. Observasjoner av bl.a. følgende arter/underarter skal rapporteres til LRSK/Sør-Trøndelag. Beskrivelse er vanligvis ikke påkrevd for disse artene.
GulnebblomTemmincksnipeSivhøneVintererle
DvergdykkerKvartbekkasinStorjoDuetrostMøller
ToppdykkerDobbeltbekkasinFjelljoMøller H
HavsvaleBoltitPolarjo ad.Bøksanger
GrålireDvergloPolarmåkeLappmeis
KnoppsvaneSvarthalespoveGrønlandsmåkeVarsler
StripegåsSvømmesnipeTyrkerdueNøttekråke
Tundragås ua albifronsMyrhaukHaukuglePilfink
Ringgås ua hrotaFiskeørnHornugleStillits
HvitkinngåsJaktfalkHærfuglTornirisk
KnekkandVandrefalkVendehalsPolarsisik
SkjeandFasanHvitryggspett"Brunsisik" 1
StjertandVaktelDvergspettBåndkorsnebb
Snadderand hannVannrikseGrønnspettKonglebit
PraktærfuglÅkerrikseGråspettKjernebiter
LappfiskandSothøneFjellerke
1 Bare innfangede fugler publiseres. H - gjelder hekkefunn

Tabell 3. I tillegg til tabell 1 og 2 er det ønskelig at observatørene sender inn følgende forhold
- Generelt gjelder at LRSK ønsker alle observasjoner av vanlige eller uvanlige arter fra uvanlige lokaliteter, sene/tidlige observasjoner, uvanlige antall og vinterfunn av arter som normalt trekker.
- Innlandsfunn av alle arter som anses som vanligvis marint tilknyttet, f.eks. havørn, storskarv og ærfugl.
- Hekkefunn av alle ender, med unntak av gravand, stokkand, kvinand, ærfugl og siland.
- Hekkefunn av dykkere, rovfugler, ugler og spetter.
- Hekkefunn av spettmeis, stjertmeis, kornkråke og kaie på nye lokaliteter.
- Funn av arktiske vadefuglarter utenom trekkperioden juli-oktober, f.eks. av tundralo, dvergsnipe, myrsnipe, tundrasnipe, sotsnipe m.fl.
- Observasjoner av 2K/3K makrellterne eller rødnebbterne.

Tabell 4. Truete arter som er aktuelle som hekkefugler i Sør-Trøndelag. Alle observasjoner fra potensielle hekkelokaliteter og påvist hekking skal rapporteres. UTM-koordinater er sterkt ønskelig!
StorlomSvartandFiskeørnSvarthalespoveHvitryggspett
Smålom SjøorreÅkerrikseDobbeltbekkasinDvergspett
SangsvaneJaktfalkVannrikseNordlig sildemåkeGråspett
SædgåsVandrefalkMyrrikseLundeFjellerke
StjertandHønsehaukTraneTeistSørlig gulerle
Skjeand MyrhaukDvergloHubroHortulan
Bergand HavørnSørlig myrsnipeSkogdue
Havelle KongeørnFjellmyrløperVendehals