LRSK Troms 1/1 1999

Tilrettelagt for publisering på fugler.net av Oskar Kenneth Bjørnstad (29/5 2001).

Tegnforklaring:

Arter som er ført opp med fete typer: rapporten må inneholde en utførlig beskrivelse av fuglen (e).
Artsnavn i normal skrift: rapporten trenger i utgangspunktet ikke følges av en beskrivelse.

O alle observasjoner ønskes rapportert (gjelder for enkelte arter kun for de måneder som er krysset av i lista, hvis ingen er krysset ut gjelder det samtlige måneder)
N observasjonene blir videresendt til den nasjonale sjeldenhetskomiteen (NSKF) for godkjenning
H hekkefunn ønskes rapportert
HI hekkefunn fra innlandet ønskes rapportert
Art/månedKJFMAMJJASOND
Smålom G. stellataOXXXXX
Storlom G. arcticaOXXXXX
Islom G. immerO
Dvergdykker T. ruficollisO
Gråstrupedykker P. griseigenaH
Svarthalsdykker P. nigricollisN
Horndykker P. auritusOXXXXX
Havhest F. glacialisH
Grålire P. griseusO
Havlire P. puffinusO
Havsvale H. pelagicusH
Stormsvale O. leucorhoaO
Havsule S. bassanaH
Egretthegre E. albaN
Purpurhegre A. purpureaN
Stork C. ciconiaN
Flamingo P. ruberN
Knoppsvane C. olorO
Dvergsvane C. columbianusO
Sangsvane C. cygnusH
Sædgås A. fabalisH
u.a. „Tundrasædgås“ A. f. rossicusN
Tundragås A. albifronsO
Dverggås A. erythropusO
Stripegås A. indicusO
Snøgås A. caerulescensO
Ringgås B. b. berniclaO
Rustand T. ferrugineaN
Snadderand A. streperaO
Knekkand A. querquedulaO
Skjeand A. clypeataH
Taffeland A. ferinaO
Brilleærfugl S. fischeriiN
Stellerand P. stelleriO
Brilleand M. perspicillataN
Lappfiskand M. albellusO
Stivhaleand O. jamaicensisO
Svartglente M. migransN
Havørn H. albicillaH I
Myrhauk C. cyaneusH
Musvåk B. buteoO
Fiskeørn P. haliaetusO
Aftenfalk F. vespertinusO
Lerkefalk Falco subbuteoO
Jaktfalk F. rusticolusH
Vandrefalk F. peregrinusH
Jerpe B. bonasiaO
Vaktel C. coturnixO
Vannrikse R. aquaticusO
Myrrikse P. porzanaO
Sivhøne G. chloropusO
Sothøne F. atraH
Trane G grusO
Jomfrutrane A. virgoN
Dvergsnipe C. minutaH
Alaskasnipe C. melanotosN
Rustsnipe T. subruficollisN
Fjellmyrløper L. falcinellusO
Kvartbekkasin L. minimusO
Dobbeltbekkasin G. mediaO
Svarthalespove L. limosaH
Gulbeinsnipe T. flavipesN
Skogsnipe T. ochropusH
Polarsvømmesnipe P. fulicariusN
Storjo S. skuaH
Dvergmåke L. minutusO
Hettemåke L. ridibundusH
Sabinemåke X. sabiniN
Ismåke P. eburneaN
Polarlomvi U. lomviaH
Skogdue C. oenasO
Tyrkerdue S. decaoctoO
Turteldue S. turturO
Tårnugle T. albaN
Hubro B. buboO
Snøugle N. scandiacaH
Spurveugle G. passerinumH
Slagugle S. uralensisO
Lappugle S. nebulosaO
Hornugle A. otusH
Tårnseiler A. apusH
Blåråke C. garrulusN
Hærfugl U. epopsO
Vendehals J. torquillaH
Gråspett P. canusO
Grønnspett P. viridusO
Svartspett D. martiusO
Hvitryggspett D. leucotosO
Fjellerke E. alpestrisO
Vintererle M. cinereaO
Sidensvans B. garrulusH
Gjerdesmett T. troglodytesH
Nattergal L. lusciniaO
Svartrødstjert P. ochrurusO
Duetrost T. viscivorusO
Myrsanger A. palustrisO
Rørsanger A. scirpaceusO
Gulsanger H. icterinaH
Møller S. currucaO
Tornsanger S. communisO
Munk S. atricapillaH
Lappsanger P. borealisN
Gulbrynsanger P. inornatusO
Bøksanger P. sibilatrixH
Lappmeis P. cinctusH
Toppmeis P. cristatusO
Svartmeis P. aterH
Blåmeis P. caeruleusH
Spettmeis S. europaeaO
Pirol O. oriolusO
Tornskate L. collurioO
Varsler L. excubitorH
Nøtteskrike G. glandariusH
Lavskrike P. infaustusO
Nøttekråke N. caryocatactesO
Kaie C. monedulaO
Kornkråke C. frugilegusO
Rosenstær S. roseusN
Pilfink P. montanusO
Stillits C. carduelisO
Tornirisk C. cannabinaO
Båndkorsnebb L. leucopteraO
Grankorsnebb L. curvirostraH
Konglebit P. enucleatorO
Kjernebiter C. coccothr.O
Hortulan E. hortulanaO
Vierspurv E. rusticaO
Dvergspurv E. pusillaO
Sibirspurv E. aureolaN