Vestlig tundragås med halsring.

I flere år har vi fått inn meldinger om islandske grågjess med halsring, og den første i år er allerede meldt inn fra Fræna i en flokk på 600 individer (Frank Grønningsæter). Og for tredje gang i Norge, har vi i år også fått melding om vestlig tundragås med halsring.

Gjennom siste-nytt spalter m.m. har vi sett at det årlig observeres tundragjess i Norge, av begge underarter. Det er tredje gang vi får inn melding om halsring på en fugl fra Vest-Grønland (antatt hekkeområde, den er merket på Irland, og er sett tre år under vårtrekket på Island). Etter den første meldingen om dette individet fra Ørland, er det ikke rapportert senere. Oppfordringen går derfor til alle som er ute og titter på fugler, om ha øynene åpne, slik at vi forhåpentligvis kan følge den gjennom vinteren.

Nytt for mange er kanskje at vi nå regner med at all grågåsa i Norge er fra den islandske bestanden. På artsportalen til Artsdatabanken er det den siste tida meldt om flere grågåsflokker utenom de mest vanlige stedene for overvintrende grågjess (bla. Mørekysten, Jæren og Lista). En grågåsflokk er vanligvis ingen ”stor sak” for en krysser, men du kan bidra med mye ny kunnskap om du melder inn også alle slike observasjoner vinterstid. Særlig nå på seinhøsten og tidlig vinter, før de begynner å samle langs kysten når snøen begynner å legge seg i innlandet. Se på kartet i Vinteratlaset, og du bli kanskje overrasket over å se hvor mange flokker som er sett langt inne i landet, Oppland og Hedmark inkludert! Og ikke minst viktig – at du tar deg tid til å sjekke om det kan være noen med halsring i flokken. Islandske halsringer kan være enten grå (OBS! vanskelige å se) eller oransje/røde, og skal leses på samme måten som ringen på tundragåsa, nedenfra og opp.

Rapporter gjerne dine observasjoner til Artsdatabanken eller fugler.net, men ser du en halsring, kan du gjerne melde fra direkte til arne.follestad@nina.no. Da vil du i løpet av et par dager få vite hvor den er merket og hvor den tidligere er observert.

Arne Follestad

arne.follestad@nina.no

Vestlig tundragås med halsring J3U på Ørlandet 6.11. Den ble merket i Irland vinteren 2002/2003.
Fotograf: Jan Ove Gjershaug.


Lukk dette vinduet.