I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
NYHETER PÅ FUGLER.NET

Tilbake
Skrevet av Oskar Kenneth Bjørnstad den 03/01 2003 kl 22:28
Observasjonsnyheter
Mulig purpurhodeand

En mulig purpurhodeand er observert i Sirevåg (Rogaland) 1/1 2003. Les mer hva observatøren skriver:

Hei
Denne anda svømte inne i havneområdet i Sirevåg 1/1. Jeg reagerte på kombinasjonen av topp og kun svart på nagla på nebbspissen. Hybrid, avvikende bergand eller purpurhodeand....?

Det siste alternativet er min beste gjetning. Dessverre fikk jeg aldri se vingebåndet, men følgende karakterer mener jeg peker sterkt i retning purhodeand ung hunn.

Anda var liten. Ved en anledning lå den like ved siden av ei taffeland. Sistnevnte var klart større. Ved en annen anledning lå anda sammen med ei toppand. Størrelsesforskjell på disse to var ikke å spore. Fire bergender lå i havna, disse lå i dag sammen med taffelanda. De var minst like store som denne alle fire, og ihvertfall ikke mindre.

Nebbspissen brukte jeg lang tid på å få sett skikkelig. Svart var begrenset til naglen. Av de fire bergendene i havna hadde alle mer svart på nebbspissen. Trolig kan bergand ha mindre svart enn disse. Karakteren trolig ikke brukende til å skille disse to artene, men en hybridand (toppxbergand feks.) skal ifølge litteraturen alltid ha mer svart på nebbtuppen.

Toppen og hodeprofilen som kommer godt frem på bildene vil ei bergand aldri kunne ha. En hybrid toppxberg derimot.. Men en hybrid kan det ikke være?

Kombinasjonen hodeprofil, størrelse og nebbform/tegninger bør utelukke alt utenom purpurhodeand hunn(inkl bergand, toppand & toppandxbergand). Identifikasjonen blir ytterligere styrket av den tydelige kontrasten mellom brun hals og mørkere bryst som også kan sees på noen av bildene, dette er en karakter som Klaus Malling Olsen nevner i sin id-artikkel på problematikken i Roadrunner 1/2002.

Dykkender og spesielt purpurhodeand-id er svært vanskelig. Det ovennenvnte er ikke noe endelig claim, det har ikke jeg ekspertisen til. Forhåpentligvis kan kunnskapsrike briter eller amerikanere med førstehåndskjennskap til problematikken si noe mer konkluderende. Kanskje blir anda aldri sikkert bestemt? Alle kommentarer mottas uansett med stor takk! Anda ble sett frem til mørkets frembrudd første nyttårsdag, men tross iherdig leting er den ikke sett igjen etter det. Noen har reagert negativt på den sene "varslingen", stor usikkerhet rundt identifikasjonen 1/1 samt det faktum at anda var vekk 2/1 er min forklaring. Fallhøyden ved å spre selv et vagt budskap om en slik sjeldenhet (og en så vanskelig art) er for stor dersom det skulle vise seg å være falsk alarm. Men nå slutt på all ydmykhet, jeg tror det var ei purpurhodeand jeg så!

Mvh Kjell

En samling av bilder tatt av Kjell Ruud NjølsnesKjell Ruud Mjølsnes
kjellmjolsnes@hotmail.com
97010421
Link til denne siden: http://fugler.net/fn.asp?nowpage=NEW1A&News=11&utnr=1&RefSide=A
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid