I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
FØRSTEGANGSOBSERVASJONER

Les informasjonssiden for opplysninger om denne siden og hjelp til bruk.
NB! Enkelte lister kan ta lang tid å laste ned da det hentes og sammenlignes data fra mange tabeller.
Du kan få skrivervennlig sjekkliste for et fylke ved å velge aktuellt fylke.
Du er ikke logget på.
Sorter art alfabetisk
Art Dato Rap. Fylke, Kommune
Link til denne siden: http://fugler.net/fn.asp?nowpage=14
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid