I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
NYHETER PÅ FUGLER.NET

Tilbake
Skrevet av Oskar Kenneth Bjørnstad den 27/12 2004 kl 23:57
Nytt på siden
Observasjoner som RSS

Nå kan du få de siste observasjonene på fugler.net som en RSS-fil.

Etter forespørsel fra en av fugler.net sine brukere fant jeg ut at jeg kunne lage siste observasjoner på fugler.net som en RSS-fil. Dette er en standarisert måte å lese nyheter på fra internett-verdenen. Om du har en RSS-leser på din PC får du melding når det er kommet nye observasjoner på fugler.net. Etter hva jeg forstår er det også mulig å bruke dette på mobiltelefonen silk at du alltid kan få med deg oppdateringer som skjer på fugler.net.

Filen er laget i en såkalt RSS 2.0 standard. Derfor må din RSS leser støtte dette. Du kan også installere en slik på din PC. Jeg har installert en som jeg fant på www.rssreader.com. Og så langt ser den ut til å fungere greit.

Jeg har laget det slik at dere til en viss grad selv kan velge hvilke observasjoner dere vil overvåke:
For de siste 30 observasjoner av alle typer og alle steder:
http://www.fugler.net/rss/rss.asp
For å velge bare NSKF observasjoner kan du legge til NSKF=J:
http://www.fugler.net/rss/rss.asp?NSKF=J
For å velge observasjoner fra ett fylke kan du legge til f.eks. FY=RO (for Rogaland):
http://www.fugler.net/rss/rss.asp?FY=RO
Du kan kombinere disse ved å velge f.eks. NSKF observasjoner fra Hordaland:
http://www.fugler.net/rss/rss.asp?NSKF=J&FY=HO


Siden dette er helt nytt for meg (og det er vel "verdens første" fugleside med RSS?), så må dere være vennlige å gi tilbakemeldinger om hva dere synes og om eventuelle forbedringer og erfaringer med dette.

Etter hvert som dette blir testes ut vil jeg muligens utvide dette til også å gjelde andre nyheter på fugler.net. Følg med i denne nyheten (klikk på RSS symbolet i menyen for å komme direkte til denne nyheten).
Link til denne siden: http://fugler.net/fn.asp?nowpage=NEW1A&News=37&utnr=0&RefSide=A
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid