I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
10-DAGERS STATISTIKK

Her ser du antall individer fordelt på fylke og "10-dagers" intervall. Dette stemmer ikke helt da jeg har delt opp i fra <1. til 10.>/<11. til 20.>/<21. til slutten av måneden>. Legg også merke til at om en observasjon er gjort over flere 10-dagers intervaller, så blir den talt flere ganger. F.eks. purpurhegren som holdt seg fra 1/12 til 21/12 blir talt 3 ganger. Men summen i kolonnen til høyre stemmer med det eksakte antallet observerte individer. Av og til kan det dukke opp to tall i kolonnene, slik som dette '2-3', det henviser til at observatøren har lagt inn antallet 2-3 individer. Eller at en har lagt inn ett ind. og en annen 1-2 individer. Slik som 'max', 'ca.' og '+' blir ignorert i statistikken.
NB! Vær også oppmerksom på at enkeltindivider kan være dobbeltregistrert! Om en observasjon av et enkeltindivid blir lagt inn 2 eller flere ganger så blir antallet feil. (gjelder bl.a. ringnebbdykkeren. Denne er det sett kun et individ av.)

Sorter art alfabetisk
Link til denne siden: http://fugler.net/fn.asp?nowpage=9&art=&aar=-1&statartsor=VIT
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid