I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
NYHETER PÅ FUGLER.NET

Tilbake
Skrevet av Oskar Kenneth Bjørnstad den 24/02 2003 kl 00:26
Nytt på siden
Kartplotting på fugler.net

Jeg har laget en enkel kartplotting av observasjonene på fugler.net. Du kan plotte et helt utvalg eller bare enkle observasjoner.

Det var på tide at jeg fikk i stand noe slik som dette. Det er ikke alle som vet hvor Karmøy i Rogaland ligger. Derfor har jeg laget et plottesystem som baserer seg på de opplysningene jeg har tilgjengelig. Det jeg har tatt utgangspunkt i er kommunene og deres "senter". Det fungerer slik at om en observasjon er fra Skudeneshavn i Karmøy kommune i Rogaland fylke, så vil den bli plottet etter ca geografisk sentrum for denne kommunen. Plottet vil ikke treffe helt nøyaktig for observasjonene, men det vil gi en pekepinn på hvor observasjonen er gjort. Enkelte kommuner er store, og da blir nøyaktigheten dårligere.

Nå viser kartet under listen av observasjoner som er i utvalget. Og du får plottet enkeltobservasjoner om du velger å se detaljer om dem (i-en forran observasjonen). En liten stund vil jeg la det være default at kartet viser. Dette er fordi at folk skal bli vandt med det. Etter hvert vil jeg sette at kartet ikke skal vise som default, men da kan en legge til i snarveien til fugler.net om en vil ha det med. Dette kommer jeg tilbake til senere.

Jeg har tenkt å utvide plottesystemet slik at en kan legge inn nøyaktige koordinater for hver enkelt observasjon. Der hvor det ikke er nøyaktige posisjoner innlagt, vil bli plottet med kommunekoordinatene. Dette er ikke iverksatt ennå, men når jeg får tid skal jeg lage det ferdig.

Har du kommentarer til dette, eller om flere ting jeg bør ta med, så vennligst send dem til undertegnede.

mvh Oskar
Link til denne siden: http://fugler.net/fn.asp?nowpage=NEW1A&News=13&utnr=1&RefSide=A
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid