I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
NYHETER PÅ FUGLER.NET

Tilbake
Skrevet av Oskar Kenneth Bjørnstad den 06/06 2003 kl 10:04
Nytt på siden
Fugler.net virket ikke.

5/6 2003 virket ikke fugler.net. Dette var bare et serverheng på accessdatabasedelen hos min leverandør.

Klokken 5 om natten restarter de serverene, og da vil slike feil rette seg opp. Ingen data skal være borte. Om dette blir et konstant problem, så må jeg gjøre noe med det. Men foreløpig lar vi det være som det er.
Link til denne siden: http://fugler.net/fn.asp?nowpage=NEW1A&News=19&utnr=1&RefSide=A
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid