I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
NYHETER PÅ FUGLER.NET

Tilbake
Skrevet av Oskar Kenneth Bjørnstad den 19/06 2003 kl 09:47
Andre nyheter
Blasserte Rogalandinger

Jeg fikk en fortvilet mail fra en "turistornitolog" i Rogaland. Han etterlyser "vanlige" LRSK-observasjoner (som ikke trenger beskrivelse) som ikke blir rapportert på fugler.net.

Her kommer mailen i sin helhet. Noe til ettertanke for hver og en av oss (ikke bare Rogalandinger).


Hei,

En liten bønn

Som stakkers tilreisende til Rogaland finner jeg at det ikke er like enkelt å forholde seg til observasjonssteder og arter på samme vis som de lokale observatørene. Flere og flere virker nå nokså blasserte ift arter som er meget sjeldne andre steder i landet og som faktisk er LRSK arter og burde rapporteres på fugler.net.

Mye kommer dog som samlemeldinger en gang i blant på BV, men mye enses ikke av mange i det hele tatt.

Min bønn er at flere tar seg bryet med å registrere alle LRSK arter iht liste for Rogaland på fugler.net.

Jeg skulle gjerne sendt min lille bønn til alle Rogalendinger, men vet ikke om dere har tilsvarende e-mail liste som vi har her i Hordaland (eller som Oslo og Akershus). Jeg vil gjerne ha adressen for påmeling til listen om denne eksisterer.

Tenk litt på turister som er i området. Jeg traff på en dame fra Tübingen i Tyskland som ble meget takknemlig for to kvelder med guiding. Jeg skal på flere turer til Rogaland og det er sikkert mange andre som skal det samme fra inn- og utland. Vi trenger ofte den oversikten som observasjonene på fugler.net gir.


Jeg kan opplyse om at det i Rogaland ikke eksisterer egen mailingliste som han etterlyser.
Link til denne siden: http://fugler.net/fn.asp?nowpage=NEW1A&News=20&utnr=1&RefSide=A
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid