I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
NYHETER PÅ FUGLER.NET

Tilbake
Skrevet av Oskar Kenneth Bjørnstad den 07/07 2003 kl 01:09
Observasjonsnyheter
Feilregistreringer på fugler.net

Det har de siste dagene vært et par observasjoner som bør kommenteres litt. Dette gjelder svarthekksanger og dvergspottesanger.

Hekksangeren som ble regitrert observert i Hordaland var en tulleregistrering. Det var en ikke alt for gammel "sønn i huset" som hadde lagt inn denne. Dermed skal denne observasjonen sees bort fra.

Dverggspottesangeren som ble rapportert fra Hedmark er foreløpig "degradert" til en hagesanger med uvanlig sang. Mer detaljer om denne observasjonen finner du på http://www.feltornitologene.no/.

Vi har ikke hatt noe stort problem med falske innleggelser, så jeg kommer ikke til å gjøre noen tiltak for å stoppe dette. Det ser ut til at de useriøse observasjonene raskt blir luket ut og fjernet. Og problemet med feilbestemming må en regne med. Det er ikke alltid like lett å trekke rette konklusjoner når utgangspunktet ikke er "standard" utgave. Men da er det desto viktigere at det blir rettet opp i alle kanaler så snart det blir oppklart hvilken art det dreier seg om. Husk at observasjonene på fugler.net også brukes på mange utenlandske sider.
Link til denne siden: http://fugler.net/fn.asp?nowpage=NEW1A&News=21&utnr=1&RefSide=A
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid