I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
NYHETER PÅ FUGLER.NET

Tilbake
Skrevet av Oskar Kenneth Bjørnstad den 16/09 2003 kl 00:25
Nytt på siden
Splitting av bonellisanger

Bonellisanger er nå splittet i to arter: Vestlig bonellisanger Phylloscopus bonelli og østlig bonellisanger Phylloscopus orientalis. De offisielle norske navna på disse artene er ennå ikke helt klarlagt, så jeg har bestemt å bruke vestlig og østlig til dette blir avklart.
Link til denne siden: http://fugler.net/fn.asp?nowpage=NEW1A&News=22&utnr=1&RefSide=A
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid