I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
NYHETER PÅ FUGLER.NET

Tilbake
Skrevet av Oskar Kenneth Bjørnstad den 13/10 2003 kl 23:03
Nytt på siden
Fuglekongesanger tilbake som NSKF-art

Det er bestemt på siste møte i NSKF at fuglekongesanger skal tilbake som NSKF-art. Dette er med tilbakevirkende kraft.

Dette medfører at alle tidligere og kommende observasjoner av fuglekongesanger skal godkjennes av NSKF. Det er ennå ikke kommet ut noe offisiell informasjon om dette, med det er på vei. Dette kommer på www.nskf.org om ikke alt for lang tid. Årsaken til at jeg endrer status på fugler.net allerede nå, er at det ser ut til å bli en ny invasjon av arten i år, og jeg vil at folk skal være oppmerksom på at de skal sende beskrivelse til NSKF.

Dvergterne og rovterne skal over som NSKF-arter fra 2004, men status på disse endres ikke før nyttår.
Link til denne siden: http://fugler.net/fn.asp?nowpage=NEW1A&News=24&utnr=1&RefSide=A
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid