I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
NYHETER PÅ FUGLER.NET

Tilbake
Skrevet av Oskar Kenneth Bjørnstad den 18/11 2003 kl 00:57
Nytt på siden
Fjernet epost på fugler.net

Etter mulige problemer med spam og virus som scanner internettsider har vi skjult e-postene til alle brukere av fugler.net.

Det er enkelte brukere som er redde for at fugler.net blir brukt som leteområde for spam-maskiner, og at virus skal finne deres epost i midlertidigeinternettfiler. Dette kan vi ikke leve med. Derfor er epostadresser til rapportørene blitt skjult. For å sende en epost til en bruker må du nå være pålogget fugler.net. Viss ikke må du sende mail til administrator med forespørsel om epostadresse. For å sende mail til en rapportør klikker du på Send epost til Administrator etter navnet på vedkommende som du vil sende mail til. Her skriver du beskjeden og trykker send. Om vedkommende ønsker å svare deg, så får du vite hans epostadresse.

Håper at dette ikke lager for mye problemer for dere som brukere.

Kommentarer kan sendes til Send epost til Administrator
Link til denne siden: http://fugler.net/fn.asp?nowpage=NEW1A&News=25&utnr=1&RefSide=A
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid