I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
NYHETER PÅ FUGLER.NET

Tilbake
Skrevet av Oskar Kenneth Bjørnstad den 09/12 2003 kl 00:21
Observasjonsnyheter
Ikke hvithodespurv

Hvithodespurven som ble meldt sett på Nesodden fra den 7/12 2003, viser seg å være en feiltakelse.

Etter å ha sett bilder av fuglen ser det ut til å være en gråspurv(?) med delvis hvitt hode. Herved er observasjonen av hvithodespurv trukket tilbake fra observatøren.
Link til denne siden: http://fugler.net/fn.asp?nowpage=NEW1A&News=27&utnr=1&RefSide=A
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid