I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
NYHETER PÅ FUGLER.NET

Tilbake
Skrevet av Oskar Kenneth Bjørnstad den 25/02 2004 kl 11:53
Nyheter om fugler
Høst-observasjoner av kortnebbgås

Kjære alle dere som har sendt oss observasjoner av kortnebbgjess på trekk i Norge denne høsten/vinteren, enten direkte eller via nettsider.

Aller først må vi få rette en stor takk til dere alle. Slike registreringer er svært viktige for oss. Summert kan slike observasjoner forhåpentligvis gi et bedre bilde av kortnebbgjessenes trekkmønster og adferd. Så lenge en ikke kan være flere steder samtidig er et nettverk av observatører avgjørende!

Av de observasjonene vi har fått er noen områder kjente, men det ser også ut for å være noen "nye" områder. Detaljer omkring dette må vi derimot få komme tilbake til!

Når det gjelder gjess som er registrert med halsringer er det denne høsten tatt i bruk et nytt system som forhåpentligvis er bedre for observatørene. Noen av dere er kjente med dette allerede - og har fått egne brev om dette fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) - men til dere andre:

På DMUs hjemmesider pinkfoot.dmu.dk kan en nå legge inn sine ringavlesninger i DMUs databaser direkte. Umiddelbart etter innlegging av ringkode vil du kunne se din observasjon i en liste sammen med tidligere observasjoner fra de siste par år. Du kan se tidligere lokaliteter, en komplett liste over ringer, litt informasjon om litteratur fra prosjektet og linker til satellitt-oppfølging av merkede gjess. Før du legger inn registreringer må du registrere deg selv på "log on/userinfo". Hvis det oppstår problemer, send gjerne en email.

Dette nye systemet gjør at du som observatør av ringmerkede fugler slipper å vente på respons fra oss. Har du ikke tilgang til internett kan du uansett sende din observasjon per brev (Jesper Madsen eller undertegnede- jm@dmu.dk). Men dette gjelder bare ringmerkede gjess, og vi er fortsatt meget interessert i observasjoner av flokker, hvilke typer områder de bruker (dyrket mark, utmark, strandvegetasjon), etc. Slik informasjon kan fortsatt sendes til oss på email.

Det vil også denne våren fanges og merkes kortnebbgås på Jylland, og i begynnelsen av april antar vi at det er noen hundre nye gjess med ringer som trekker gjennom Norge på vei til Svalbard. Informasjon om dette vil dere finne på hjemmesidene til DMU.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål, og nok en gang - tusen takk til dere alle for viktige bidrag!

Vennlig hilsen
Ingunn Tombre
Forsker NINA

Ingunn M. Tombre
Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Polarmiljøsenteret
9296 Tromsø
ingunn.tombre@nina.no

Tel: 77 75 04 05
Fax: 77 75 04 01
Mob: 934 66 723

www.nina.no
www.polarenvironment.no
Link til denne siden: http://fugler.net/fn.asp?nowpage=NEW1A&News=29&utnr=0&RefSide=A
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid