I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
NYHETER PÅ FUGLER.NET

Tilbake
Skrevet av Oskar Kenneth Bjørnstad den 30/08 2002 kl 14:00
Observasjonsnyheter
Liretrekket er i gang

Bombevarsleren er det meldt om 196 grålirer, 31 havlirer og 1 balearlire som ble sett fra Utsira mellom klokken 07.15 og 12.15 i dag. Dette indikerer at det er på tide å komme seg til kysten for å speide etter disse stilfulle sjøfuglene. For de som ikke helt har fulgt med på de siste delingene, så er balearlire en utskillt underart av middelhavslire. Selvsagt ønsker vi at alle observasjoner av lirer legges inn på fugler.net. Når en skal ut å se etter lirer, er det best med litt sterk vind. Da kan de trekke forbi tett opp under land.

Jeg ønsker alle trekktellere lykke til i høst!
Link til denne siden: http://fugler.net/fn.asp?nowpage=NEW1A&News=3&utnr=2&RefSide=A
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid