I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
NYHETER PÅ FUGLER.NET

Tilbake
Skrevet av Oskar Kenneth Bjørnstad den 20/04 2004 kl 22:48
Nytt på siden
Eposter tilbake på fugler.net

Etter at det er oppstått problemer på fugler.net, med at folk har problemer med å finne eposter, så har jeg gjort epostene synlige igjen.

Du kan ikke klikke på epostene som vises for å sende mail, og du kan ikke kopiere dem. Men du kan skrive dem av. De er ikke mulige for virus og spam programmer å bruke for å spre søppel og virus. Dette er fikset ved at @ er byttet ut med et bilde av en @. Da kan ikke ulumske programmer/virus bruke eposten, men brukerne av fugler.net har fremdeles tilgang til adressen. Jeg fant det best å gjøre det slik siden det har vært mye problemer med folk som trenger e-postadressene til observatørene.

For å minske spam og virus problemer, ber jeg brukerne av fugler.net om å sjekke og sikre sin PC mot virus. Nå får jeg tilsendt rundt 100 virus og spam pr dag, noe som slett ikke er ønskelig.

Ha en fjærfyllt vår med minimalt med virus!
Link til denne siden: http://fugler.net/fn.asp?nowpage=NEW1A&News=30&utnr=0&RefSide=A
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid