I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
NYHETER PÅ FUGLER.NET

Tilbake
Skrevet av Oskar Kenneth Bjørnstad den 02/06 2004 kl 23:51
Nytt på siden
Lydfiler på fugler.net

Nå kan du laste opp lydfiler og kople dem til din observasjon på fugler.net.

Funksjonen med å laste opp bilde på fugler.net er nå utvidet til å kunne laste opp lydfiler. I starten er det kun wav-filer som kan lastes opp, og de kan ikke være større enn 50kb. Har du en lydfil som er av fuglen du har observert kan denne nå lastes opp på samme måte som du tidligere har lastet opp bilder.
Link til denne siden: http://fugler.net/fn.asp?nowpage=NEW1A&News=31&utnr=0&RefSide=A
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid