I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
NYHETER PÅ FUGLER.NET

Tilbake
Skrevet av Oskar Kenneth Bjørnstad den 28/09 2004 kl 13:32
Nytt på siden
Havområder er lagt til

Havområder er nå lagt til som et eget fylke på fugler.net.

Siden det er så mange observasjoner fra våre oljefeldt og siden det blir litt kunstig å inkludere disse inn under et spesielt fylke og kommune, har jeg nå opprettet et eget fylke som heter Havområder. Dette har jeg foreløpig delt inn i tre kommuner Nordsjørn, Norskehavet og Barentshavet. Heretter skal alle observasjoner fra havområdene legges inn under ett av disse havområdene.
Link til denne siden: http://fugler.net/fn.asp?nowpage=NEW1A&News=34&utnr=0&RefSide=A
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid