I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
NYHETER PÅ FUGLER.NET

Tilbake
Skrevet av Oskar Kenneth Bjørnstad den 17/01 2005 kl 00:22
Observasjonsnyheter
Svanetelling

Internasjonal svanetelling 2005 skulle vært utført helgen 15. og 16. januar.

Men pga kluss i mailadresser er det ikke kommet meldinger om dette før nå.

Det er Arne Follestad i NINA arne.follestad@nina.no som skal ha melding om observasjonene av sangsvane og dvergsvane som er gjort i løpet av helgen 15-16/1. De opplysningene som han ønsker er antall fugler, kullstørrelser, sted, dato, hvor de ble observert (på vann, i sjø, på land,ta med type mark). Pga sen varsling kan en telle til den 20/1 om det skulle være nødvendig.
Link til denne siden: http://fugler.net/fn.asp?nowpage=NEW1A&News=38&utnr=0&RefSide=A
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid