I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
NYHETER PÅ FUGLER.NET

Tilbake
Skrevet av Oskar Kenneth Bjørnstad den 23/05 2005 kl 12:19
Nytt på siden
Oppdaterte NSKF-funn

Når du holder musen over stjernen foran NSKF-funn i listen av observasjoner eller går inn på detaljer vil du få opp status av funn i Norge av aktuell art. Denne listen er nå oppdatert tom 2002 i henhold til den fullstendige listen som finnes på NSKF sine hjemmesider.
Link til denne siden: http://fugler.net/fn.asp?nowpage=NEW1A&News=40&utnr=0&RefSide=A
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid