I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
NYHETER PÅ FUGLER.NET

Tilbake
Skrevet av Oskar Kenneth Bjørnstad den 13/05 2006 kl 22:28
Andre nyheter
Ole Johannes Myrvoll til minne

Det var med sjokk vi tidligere i dag mottok meldingen om at 12 år gamle Ole Johannes Myrvoll hadde gått bort. Vi ble kjent over nettet for et drøyt år siden. Han slo oss som en svært ivrrig og engasjert fuglekikker. Vi hadde mange meningsutvekslinger med Ole Johannes, han var svært vitebejerlig og dyktig sin unge alder til tross. Han var et ivrig medlem i vår daværende fuglegruppe NGB.

Han vil bli husket som en svært lovende ornitolog, og vi lyser fred over hans minne.

På vegne av tidligere medlemer av NBG

Henrik & Robin Johansson
Link til denne siden: http://fugler.net/fn.asp?nowpage=NEW1A&News=44&utnr=0&RefSide=A
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid