I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
NYHETER PÅ FUGLER.NET

Tilbake
Skrevet av Oskar Kenneth Bjørnstad den 14/06 2006 kl 09:47
Nytt på siden
Påloggingsproblemer på fugler.net

En endring på serveren hos telenor gjorde at det var problemer med påloggingen fra den 12. til 14. (kl. 09.30) juni 2006.

Det fungerte slik at du i det ene øyeblikket var pålogget, mens det neste så var du ikke pålogget. Slik skiftet det hele tiden med at du var av og pålogget. Dette har Telenor rettet opp i etter litt klaging fra min side. Skulle noen oppleve de samme problemene kan dere melde fra til undertegnede på tlf 911 80 252 snarest slik at jeg får gitt Telenor beskjed om problemet.

Jeg beklager dette og jeg håper at dette ikke har skapt for store problemer for dere brukere.

Oskar K. Bjørnstad
Admin
Link til denne siden: http://fugler.net/fn.asp?nowpage=NEW1A&News=45&utnr=0&RefSide=A
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid