I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
NYHETER PÅ FUGLER.NET

Tilbake
Skrevet av Oskar Kenneth Bjørnstad den 01/01 2011 kl 20:03
Andre nyheter
Slutt på innlegging av observasjoner på fugler.net fra 2011

Grunnen er enkelt og greit det at etter at artsobservasjoner.no kom på markedet er det ikke lenger behov for å ha fugler.net åpent for innleggelse av observasjoner. Derfor anbefaler vi at alle som har observasjoner som de vil dele med andre tar seg bryet med å legge dem inn på artsobservasjoner.no.

Fugler.net vil takke alle som har vært med på å bidra til at observasjonssiden på fugler.net har hatt den suksessen den har hatt siden den ble åpner i juli 2000. Etter godt og vel 10 år er det slutt med 59790 observasjoner registrert. Etter toppåret 2007 med 8898 registrerte observasjoner sier det seg selv at med kun 562 observasjoner i 2010 er det ikke lenger nødvendig å ha fugler.net i drift på observasjonssiden.

Fugler.net håper at alle brukere vil fortsette å registrere sine observasjoner på artsobservasjoner.no.
Link til denne siden: http://fugler.net/fn.asp?nowpage=NEW1A&News=48&utnr=0&RefSide=A
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid