I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
NYHETER PÅ FUGLER.NET

Tilbake
Skrevet av Oskar Kenneth Bjørnstad den 17/09 2002 kl 23:17
Nyheter om fugler
Ny art for Norge

Kråke og svartkråke er splittet i to arter i følge BOURC. Dette medfører at alle fylker hvor svartkråke er sett, så vil det nå bli en ekstra art på førstegangsobservasjonssiden. Det er eller gjort noen få endringer som ikke påvirker fugler sett i Norge. Vil du lese hele artikkelen, så finner du den her (PDF-fil).
Link til denne siden: http://fugler.net/fn.asp?nowpage=NEW1A&News=7&utnr=2&RefSide=A
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid