I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
NYHETER PÅ FUGLER.NET

Tilbake
Skrevet av Oskar Kenneth Bjørnstad den 03/10 2002 kl 23:44
Observasjonsnyheter
Vestkronsanger eller østkronsanger på Jæren

En fugl som ser ut til å være en vestkronsanger ble ringmerket på Jæren den 30/9 2002.

Kjetil Gudmestad fanget en fugl som tilsynelatene så ut som en litt avvikende lappsanger. Men etter nærmere studier av bilder ser dette ut til å dreie seg om første funn av vestkronsanger Western Crowned Leaf Warbler Phylloscopus occipitalis i Vest Palearktis.

Tillegg 5/10: Det ser ut til å være litt uenighet om hvilken art dette egentlig er. Noen mener det også kan dreie seg om en østkronsanger Eastern Crowned Leaf Warbler Phylloscopus coronatus. Det blir da det andre funnet for Vest Palearktis. Har du kommentarer til artstilhørigheten, så sender du en mail til okb@fugler.net.

Tillegg 6/11: Ekspertene har talt, og fuglen ser ut til å vare en østkronsanger Eastern Crowned Leaf Warbler Phylloscopus coronatus. Det blir da det andre funnet for Vest Palearktis.

Her følger en del bilder av fuglen som Marius Gudmestad har tatt. Det er Copyright på bildene og disse kan ikke brukes andre steder enn på fugler.net. Er det noen som ønsker å kjøpe bildene, kan dere kontakte Marius Gudmestad på sylvia_curruca@hotmail.com.

Oskar
Link til denne siden: http://fugler.net/fn.asp?nowpage=NEW1A&News=8&utnr=2&RefSide=A
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid