I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
NYHETER PÅ FUGLER.NET

Tilbake
Skrevet av Oskar Kenneth Bjørnstad den 15/11 2002 kl 14:54
Andre nyheter
Innvasjon av vannpiplerker

I dag (15/11 2002) er det sett ikke mindre enn 3 vannpiplerker på Jæren.

Den føreste er den som holder seg på Obrestad. Så ble det oppdaget en ved Skeie Flyplass. Rett etter dette ble det også oppdaget en ny ved utløpet til Orreelva. Dette er sensasjonellt mange observert på en dag, tatt i betraktning at det bare et 2 godkjente funn fra før i landet. Så en kan spørre seg om det er flere langs strendene på Vestlandet. Jeg oppfordrer de som har mulighet til det om å sjekke nøye alle skjærpiplerker de kommer over i helgen langs strendene i hele landet. Det skulle være rart om det bare er på Jæren vannpiplerkene har slått seg ned.
Link til denne siden: http://fugler.net/fn.asp?nowpage=NEW1A&News=9&utnr=1&RefSide=A
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid