I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
PROBLEMER MED SIKKERHETSNIVÅETHva er problemet?
Det kan være fire grunner til at denne siden dukker opp og ikke den du prøvde å få frem:
1) Den vanligste feilen er at du har vært inne på en side med høy sikkerhet på fugler.net og deretter trykket på tilbakeknappen. Så har du trykket oppdater eller en link på siden som laster siden på ny. For å komme videre må du trykke på den siden du skulle til må menyen til venstre, og så må du gå videre derfra. Om ikke dette hjelper må du prøve en av de nedenforstående forslagene.

2) Du har skrevet inn adressen til denne siden i adresselinjen din. Noe som ikke er tillatt for denne siden.

3) Du har følgt en link fra en side som ikke ligger på fugler.net for å komme til denne siden. Noe som ikke er tillatt for denne siden.

4) Du har for høyt sikkerhetsnivå på din PC. Det som er ditt problem er at du ikke kan gå til en side som sjekker hvor du kommer fra. Dette er ofte nødvendig å sjekke for å hindre at uvedkommende tar seg inn på sider som er sikkerhetsbeskyttet.

Det kan være flere sikkerhetsprogrammer som hindrer en slik test. Jeg har foreløpig funnet ut av to. Disse er: Norton Internet Security (NIS) og Norton Personal Firewall (NPF). Jeg har fått tilsendt en løsning for å kunne fikse dette problemet. Løsningen er dessverre bare på engelsk og står nedenfor.

Kommer du over flere programmer som lager samme problem, da er jeg meget takknemlig om du gir meg et hint om det.

Les orginal dokumentet hos Symantec.
When you click a Web page, your browser notes the current page you are on and sends that information to the server of the new Web page. This way, the server for the new Web page knows the last Web page you viewed. By default, Norton Internet Security (NIS) and Norton Personal Firewall (NPF) blocks this information. However, some Web pages require this information before allowing you to view the page. If you need to allow referer information to pass to a particular Web page, you must create a rule for it.

To create a rule:

1. Open NIS.
2. Click Options.
3. Click Internet Security (or Personal Firewall).
4. Click Advanced Options.
5. Click the Web tab.
6. Click Add Site. A new site/domain box appears.
7. Enter the name of the site that you want to receive the referer information and click OK. That site name appears in the left frame of the Advanced Options window.
8. Click the name of the new site.
9. Click the Privacy tab.
10. Check the "Use these rules for..." box.
11. Change the Referer from "Block" to "Allow." Your screen should look something like this:

12. Click Apply, and then click OK.
13. Click OK to close the Options window.
NB! Det er mulig at du må legge inn både "www.fugler.net" og "fugler.net".

Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid