I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
DISKUSJONSFORUM

På grunn av useriøse innlegg og innlegg som oppfordrer til ulovligheter har jeg dessverre sett meg nødt til å endre litt på diskusjonsforumet. Fra nå av får du ikke legge inn innlegg uten at du er logget på som medlem. Når du legger inn ditt innlegg vil dette koples opp mot ditt medlemsskap, samt at tid og IP-adresse vil bli logget. Du kan fremdeles legge inn innlegg som "anonym" utad, men administrator har mulighet for å se hvem som har lagt inn innlegget. Med andre ord så vil du forbli anonym utad om du endrer navnet under innleggelse, men admin har mulighet til å se hvem som har lagt inn innlegget.

Håper at dette ikke legger noen demper på aktiviteten. Dere er alle velkommen til å legge inn innlegg, så lenge dere holder dere innenfor sømmelige grenser!

Største antall beskjeder vist på en gang: 15 - 30 - 50 - 75 - 150 Nåværende verdi 30Du må være pålogget for å legge inn innlegg. -- Tilbake

Bombeuka på Utsira
Det nærmer seg bombeuka med stormskritt, og som avtalt på forrige årsmøte i Utsira fuglestasjon så legges innkallingen kun ut på nettsiden, se denne linken:

http://www.utsirafuglestasjon.no/index.php?option=...ticle&id=90:innkalling-arsmote

Alle medlemmer (nye og gamle) oppfordres til å betale de nærmest symbolske 100 kr medlemskapet i Utsira fuglestasjon koster pr. år. Kontingenten bes betalt til fuglestasjonens kontonr. 3240.54.89642.

Under er også gjengitt innkallingen samt litt informasjon om hva som skjer i bombeuka. Det er fortsatt litt usikkert hvor loggen blir utenom dagene fredag 8. oktober t.o.m. søndag 10. oktober; da skjer alt på Siratun. Logg er satt til kl 20.30 mens foredrag og årsmøte er satt til kl 21.00 den gang det ikke kan tilbys matservering på Siratun. Da bør det være tid nok for feltfolket å få spist og stelt seg før kveldens opplegg.

Minner om at Vegard Bunes fra Natur og Fritid vil ta med en masse kjekt for salg både fredagen og lørdagen.

Yann Kolbeinsson vil i tillegg til foredraget om yankee-bomber og skåding på Island på lørdagen også trolig ha et opplegg i uke41 omkring ID og systematikk på gråsisik-polarsisik komplekset. Han blir på øya nesten hele uke 41.

Kommenter gjerne her hva dere synes om opplegget. Noe vi kan gjøre annerledes. Savnes noe informasjon. Hvem kommer i år da? Blir vel mye folk både uke 39, 40 og 41 tenker jeg


Innkalling årsmøte

Haugesund 14. september 2010

Til UFs medlemmer: Årsmøte - Kontingent

Utsira fuglestasjons årsmøte – Fredag 8. oktober 2010

Utsira Fuglestasjon inviterer herved medlemmer til årsmøtet fredag 8. oktober på Siratun kl. 21.00.

Sakliste:
Sak 1. Godkjenning av innkalling
Sak 2. Valg av ordstyrer og referent
Sak 3. Godkjenning av regnskap og budsjett
Sak 4. Årsberetning fra styret
Sak 5. Statusrapport for ringmerkingsvirksomheten
Sak 6. Støtte til ringmerkingsaktiviteten på Utsira
Sak 7. Valg
Sak 8. Eventuelt

Utsira Fuglestasjon håper du vil fortsette som medlem.
Medlemskap i Utsira fuglestasjon koster 100 kr pr. år. Kontingenten bes betalt til fuglestasjonens kontonr. 3240.54.89642. Innbetalingen bør være registrert før årsmøtet.

Bombeuka
· Foredrag av Yann Kolbeinsson ”Yankee-bomber: Når og hvordan!?” (lørdag 9. oktober kl. 21.00 på Siratun).
· Foredrag av Eivind Sande ”Happy Island høsten 2009” (søndag 10. oktober kl. 21.00 på Siratun).
· Bildekonkurranse: ”Mystery bird”.
· Kåring av bombeukas beste fuglebilde m/premiering. Det kan leveres 1 bilde per fotograf (leveres Egil Ween).
· Loggen føres hver dag kl. 20.30. Tid og sted vil bli kunngjort, men vil de fleste dagene bli på Siratun
· I Merkeskogene vil det være aktivitet i perioden så sant værforholdene tillater det.
· Er det noen som har lyst å vise bilder fra turer eller har et foredrag så er det mulighet for det.

Natur og Fritid ved Vergard Bunes vil også i år ha salgsutstilling i tilknytning til årsmøtehelgen. Støtt opp om dem på http://www.naturogfritid.no

Øvrig informasjon (overnatting m.m.) finner du andre steder her på nettsiden vår.

Det oppfordres forøvrig til å begrense bilkjøring og parkere fornuftig, spesielt i Herberg.

Velkommen til Utsira i høst, forventningene våre er som vanlig store!

Med hilsen styret i Utsira fuglestasjon
Finn Morten Jacobsen
Tlf. 977 30 051
leder
Utsira fuglestasjon
17.09.10 12:31 Finn Morten Jacobsen (E-post er skjult)
 
 Bombeuka på Utsira
 Ber om unnskyldning for min bunnløse uvitenhet hva angår "bomber", men hva er en "yankee-bomber"?
.....

Hæhh!? Kveit du verkjeleg ikkje da, du?

For de som forstår (vet) det behøves ingen forklaring, og for de som ikke forstår(vet) det er ethvert forsøk på forklaring trolig bortkastet...

Så da så...
 24.09.10 13:13 Tom S. Lange (E-post er skjult)
 
 Bombeuka på Utsira
 Hei Tom:)

Ordet "bombe" brukes av fuglefolk om en sjelden fugl.
Og da kan jeg tenke meg at en yankee-bombe er en fugl fra det amerikanske kontinentet som dukker opp her i landet:)

Mvh.:)
 03.10.10 00:33 Roger Karlsen (E-post er skjult)
Link til denne siden: http://fugler.net/fn.asp?nowpage=8&max=30&id=2917
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid