I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
DISKUSJONSFORUM

På grunn av useriøse innlegg og innlegg som oppfordrer til ulovligheter har jeg dessverre sett meg nødt til å endre litt på diskusjonsforumet. Fra nå av får du ikke legge inn innlegg uten at du er logget på som medlem. Når du legger inn ditt innlegg vil dette koples opp mot ditt medlemsskap, samt at tid og IP-adresse vil bli logget. Du kan fremdeles legge inn innlegg som "anonym" utad, men administrator har mulighet for å se hvem som har lagt inn innlegget. Med andre ord så vil du forbli anonym utad om du endrer navnet under innleggelse, men admin har mulighet til å se hvem som har lagt inn innlegget.

Håper at dette ikke legger noen demper på aktiviteten. Dere er alle velkommen til å legge inn innlegg, så lenge dere holder dere innenfor sømmelige grenser!

Største antall beskjeder vist på en gang: 15 - 30 - 50 - 75 - 150 Nåværende verdi 30Du må være pålogget for å legge inn innlegg. -- Tilbake

Rovfugl på Kreta
Kan noen fortelle hvilken stor rovfugl jeg såg på øst-siden på Kreta i oktober?

Må være ørn eller gribb, men ikke kongeørn/havørn. Nokså svart, men grålig framme på vingeundersiden. Lite fremtrende hode. Store, brede og langfingrete vinger. Kileformet (kort) og bred stjert. Såg 5 stk på likt, på vei ned en smal dal mot kysten.

Klarer ikke helt å finne noe i Gyldendals fuglebok som er helt lik.
15.10.10 11:59 Olav Fiskå (E-post er skjult)
Link til denne siden: http://fugler.net/fn.asp?nowpage=8&max=30&id=2933
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid