I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
NYHETER PÅ FUGLER.NET

Tilbake
Skrevet av Oskar Kenneth Bjørnstad den 26/02 2003 kl 23:10
Nytt på siden
Utvidelse av fugler.net

Jeg har planer om å utvide fugler.net. Les mer om mine planer og kom med dine egne forslag!

For at dere brukere skal ha anledning til å være med å påvirke hva som skal skje, har jeg lagt inn et innlegg på diskusjonsforumet. Klikk deg inn der og les hva som er tenkt utført, og kom med dine kommentarer og innspill.
Link til denne siden: http://fugler.net/fn.asp?nowpage=NEW1A&News=14&utnr=1&RefSide=A
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid