I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
NYHETER PÅ FUGLER.NET

Tilbake
Skrevet av Oskar Kenneth Bjørnstad den 06/09 2002 kl 23:46
Nytt på siden
Ny LRSK-liste fra Telemark

Ny LRSK-liste fra Telemark er lagt ut på fugler.net. Det er en del endringer som det kan være viktig å få med seg. Du finner hele listen med kommentarer her.
Link til denne siden: http://fugler.net/fn.asp?nowpage=NEW1A&News=5&utnr=2&RefSide=A
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid