I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
LINKER- Finner du en link som ikke hører hjemme her eller som ikke virker, send en mail til okb@fugler.net.
(Ta med ID nummeret som vises i statuslinjen nederst på skjermen når du tar musen over linken.)
- Vis bare linker på norsk: -- Trykk her for å legge inn en ny link.
Søk i linker:

Velg kategori
20 nye
Foreninger
Fuglebilder
Fugleblader
Fuglelokaliteter
Fuglelyder
Fugleside
Identifikasjon
Komersielle
Maillister
Observasjoner
Programmer
Ringmerking
Sjekkelister
Turrapporter
Zoologi/Botanikk
Birdsongradio.com
Radio som kun spiller fuglelyder.
http://www.birdsongradio.com  Endre linken

birdwatch.dk
dansk side med mange fuglelyder
http://www.birdwatch.dk/birdsong.asp  Endre linken

Fuglelyder
Opptak av mer enn 300 fuglesanger og lokkelyder, i alfabetisk rekkefølge. Alle artene er funnet i Europa (de fleste også i Norge)
http://cyberbirding.uib.no/nof/galleri/lyder.php  Endre linken

Fuglelyder fra Tanzania
Her finner du fuglesang av mange arter fra Tanzania
http://tanzaniabirdatlas.com/member-videos  Endre linken

Fuglesang
Flere opptak fra hele Norge. Alle opptak av Sindre Molværsmyr.
http://fuglerfn.piczo.com/?g=51336200&cr=6  Endre linken

Kvirrevitt-spillet
Et trivelig, lite spill der du kan gjette fuglelyder. Kanskje mest for barn, men artig for voksne og!
http://www.nrk.no/programmer/radio/nitimen/1711085.html  Endre linken

Lær deg å kjenne igjen vårfuglene
Finn ut hvordan de forskjellige fuglene høres ut, og når på våren de begynner å synge!
http://naturvernforbundet.no/naturmangfold2010/fuglesang-article16236-1215.html  Endre linken

Northamptonshire Wildlife - Sound Gallery
Sang og andre lyder av en stor del av europas fugler
http://www.northamptonshirewildlife.co.uk/nsgallery.htm  Endre linken

rovfugle.dk
Informasjon om rofugler som forekommer i Dannmark. Biologi, beskrivelse av de ulike artene, lyd, og trekkforhold er beskrevet på nettstedet.
http://www.rovfugle.dk/  Endre linken

Standfugler på Østlandet.
Informasjon og lyd av ulike standfugler. Siden er først og fremst beregnet til bruk i skolen. Men også nyttig for nybegynnere som ønsker å lære å gjenkjenne de vanligste fuglene i skogen
http://fuv.hivolda.no/prosjekt/skjosin/  Endre linken

The virtual bird song, bird songs
Finsk side med en del fuglesang
http://www.virtual-bird.com/birdsounds.htm  Endre linken

Link til denne siden: http://fugler.net/fn.asp?nowpage=3&katid=10&ne=NEI&seeklink=
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid