I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
LINKER- Finner du en link som ikke hører hjemme her eller som ikke virker, send en mail til okb@fugler.net.
(Ta med ID nummeret som vises i statuslinjen nederst på skjermen når du tar musen over linken.)
- Vis bare linker på norsk: -- Trykk her for å legge inn en ny link.
Søk i linker:

Velg kategori
20 nye
Foreninger
Fuglebilder
Fugleblader
Fuglelokaliteter
Fuglelyder
Fugleside
Identifikasjon
Komersielle
Maillister
Observasjoner
Programmer
Ringmerking
Sjekkelister
Turrapporter
Zoologi/Botanikk
Artsdatabanken
Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapskilde for biologisk mangfold. Vår viktigste rolle er å forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengelig kunnskap om norske arter og naturtyper.
http://www.artsdatabanken.no  Endre linken

Forskrift om jakt- og fangsttider
Fangst og jakttider fra Lovdata. Gjelder fra 1. april 2002 til og med 31. mars 2007. Greit med en oversikt om du skulle treffe en jeger.
http://lovdata.no/for/sf/md/xd-20070201-0112.html  Endre linken

LRSK Vest-Agder
Rapporterings- og godkjenningsliste for Vest-Agder
http://www.zoo.uib.no/nofhord/lrsk.php  Endre linken

Rødliste
Her finner du rødlisten over norske hekkefugler
http://www.miljostatus.no/templates/themepage.aspx?id=2918  Endre linken

Western Palearctic Birds
Oversikt over fugler sett i WP.
http://www.wpbirds.com  Endre linken

Link til denne siden: http://fugler.net/fn.asp?nowpage=3&katid=7&ne=NEI&seeklink=
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid