I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
LINKER- Finner du en link som ikke hører hjemme her eller som ikke virker, send en mail til okb@fugler.net.
(Ta med ID nummeret som vises i statuslinjen nederst på skjermen når du tar musen over linken.)
- Vis bare linker på norsk: -- Trykk her for å legge inn en ny link.
Søk i linker:

Velg kategori
20 nye
Foreninger
Fuglebilder
Fugleblader
Fuglelokaliteter
Fuglelyder
Fugleside
Identifikasjon
Komersielle
Maillister
Observasjoner
Programmer
Ringmerking
Sjekkelister
Turrapporter
Zoologi/Botanikk
AERC
Association of European Records and Rarities Committees
http://www.aerc.eu  Endre linken

African Bird Club
Her finner du informasjon om alle land i Afrika, en mengde artsbilder og mye informasjon om fuglelivet i Afrika
http://www.africanbirdclub.org/  Endre linken

Anders Hangård
Bilder og div lister
http://home.no.net/andycecy/  Endre linken

Birdlife International
Adresser på BirdLife partnere verden rundt.
http://www.birdlife.org.uk/  Endre linken

British Ornithologists Union
The BOU is one of the world’s oldest and most respected ornithological organisations with an international membership stretching across all continents.
http://www.bou.org.uk/  Endre linken

Club 300 sverige
Sveriges hotteste fugleside.
http://www.club300.se/  Endre linken

Dansk Ornitologisk Forening
Dansk ornitologisk forening, jevnlig oppdatertert fuglenytt i Danmark
http://www.dof.dk/  Endre linken

FeltOrnitologene.no
Offisiell side for FeltOrnitologene. Her finner du alt om BombeVarsleren og mye om sjeldne fugler!
http://www.feltornitologene.no  Endre linken

Fuglar i Sogn og Fjordane
Den ultimate sida for alle som er interessert i fuglelivet i Sogn og Fjordane! Her finn du informasjon om observasjonar, VinterAtlas, artslister for fylket og enkelte kommunar, namn og e-post til lokallag og fuglefolk m.m. Ta ein tur innom!
http://home.no/nofsf/index.htm  Endre linken

Hekkefuglatlas for Aust-Agder
Samtlige 181 arter påvist som mulig, sannsynlig eller konstatert hekkende er presentert med utbredelseskart og kortfattet tekst. Artsstatus er med for alle 440 undersøkte ruter.
http://www.agderfugl.net/obs/hekkefuglatlas.php  Endre linken

Hemne lokallag på nett
NOF Hemne Lokallag i Sør Trøndelag sine hjemmesider. Lokallaget er svært aktivt tiltross for at det bare består av et 30-talls medlemmer.
http://www.nofhll.no/  Endre linken

NOF Asker og Bærum Lokallag
Turprogram, årsrapporter, Fuglelivet i Asker og Bærum etc.
http://nofoa.no/~lag-ab/  Endre linken

NOF avd Oppland
Offisiell hjemmeside for NOF Oppland
http://www.oppland-ornitologene.org  Endre linken

NOF avd. Aust-Agder
Heimeside for fylkesforeninga i Aust-Agder
http://www.agderfugl.net  Endre linken

NOF avd. Finnmark
Infoside om NOF avd. Finnmark
http://www.geocities.com/egnter/finndex.htm  Endre linken

NOF avd. Hedmark
Hedmark fylkeslag med lokallagenes hjemmeside
http://www.hedmark-ornitologene.org/  Endre linken

NOF Avd. Hordaland
Hjemmeside for fylkesavdelinga. Adresser, info og linker videre.
http://fuglar.no/nof/  Endre linken

NOF avd. Oslo og Akershus
Møter, turer, observasjoner, LRSK mm.
http://www.nofoa.no/  Endre linken

NOF Avd. Rogaland
Hjemmesidene til NOF avd. Rogaland og LRSK Rogaland
http://www.fuglerirogaland.no/  Endre linken

NOF avd. Sør-Trøndelag
Nyheter, fylkesavdelinga, LRSK, linker.
http://home.no.net/nofst/index.html  Endre linken

NOF avd. Ytre Nordmøre Lokallag
Fugleliv på ytre Nordmøre
http://nof.kristiansund.com  Endre linken

NOF avd. Øvre Eiker Lokallag
Dette er en link til NOF avd. Øvre Eiker Lokallag sin blogg, Link til hoved webside er: www.nof-eiker.org
http://nofeiker.blogspot.com/  Endre linken

NOF Bergen Lokallag
NOF Bergen Lokallag er et lite aktivt lokallag der god møte og tur virksomhet er noe av det som er prioritert høyest. Møtene blir avholdt en gang i måneden
http://cyberbirding.uib.no/nof/nof/bergen.php  Endre linken

NOF Bodø lokalag
Hjemmesiden til NOF Bodø lokalag
http://www.fuglesiden.com/nof  Endre linken

NOF Dalane Lokallag
Her finner du jevnlig oppdatert informasjon om fugler og fugleinteresserte i denne sørligste delen av Rogaland. Sjekk vårt fotogalleri! Følg med på Norsk Hagefugltelling i Dalane.
http://www.nofdalane.net  Endre linken

NOF Drammen og Omegn
Lokalforeningen for Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik
http://www.nattravn.info  Endre linken

NOF Haugaland
Besøk NOF Haugaland sin nye hjemmeside!
http://haugaland.fuglerirogaland.no  Endre linken

NOF Jæren lokallag
Lokallaget si heimeside med møteoversikt og litt info
http://www.hobberstad.net/nofjaeren.htm  Endre linken

NOF Kragerø Lokallag
Observasjoner, tur- og møteprogram m.m.
http://www.krg.no  Endre linken

NOF Kristiansand lokallag
Nyheter, program og annen foreningsinfo fra lokallaget for Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla.
http://www.forening.no/krs  Endre linken

NOF Orkla Lokallag
Fugler i Orkdal, Meldal og Rennebu i Sør-Trøndelag. Lokallagsstoff, lokaliteter og div. lister. Fenologi. ST-Logg.
http://home.no.net/nofoll  Endre linken

NOF Stavanger og Omegn Lokallag
Hjemmesider med program og møter
http://fuglerirogaland.no/nofsvogl.htm  Endre linken

NOF Stjørdal lokallag
Hjemmesiden til Stjørdal lokallag
http://www.nofnt.no/stjordal/  Endre linken

NOF Troms
Hjemmeside for NOF Troms Fylke
http://www.birdlife-troms.no  Endre linken

NOF Øvre Eiker Lokallag
Les om hva som skjer og har skjedd i vår aktive forening, m.m.
http://www.nof-eiker.org  Endre linken

NOF, avd. Vestfold - for den fugle- og naturinteresserte
Foreningsside til NOF Vestfold,
http://www.holone.net/nofvf/index.php?category=3  Endre linken

NOF-Elverum lokallag
Egen side for Elverum lokallag
http://www.fugler-elverum.com  Endre linken

NOF-Trondheim lokallag
Lokallag under NOF Sør-Trøndelag
http://home.no.net/noftll/  Endre linken

Norges Brevdueforbund
Her kan du finne informasjon om hva du skal gjøre om du finner en brevdue.
http://www.brevduesport.no/  Endre linken

Norsk Ornitologisk Forening
Siden til NOF sentralt.
http://www.birdlife.no/  Endre linken

Norsk Ornitologisk Forening avd. Hedmark Våtmarksgruppe
Arbeider for restaurering og nyetablering av dammer i kulturlandskapet.
http://www.dammer.no/  Endre linken

Norsk Ornitologisk Forening, avd. Buskerud
Info om styret, prosjekter, tidsskrift, lenker m.m
http://www.nofbuskerud.net  Endre linken

Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal
Webside for fylkesavdelingen
http://nof.kristiansund.com/index.php  Endre linken

Norsk Rasedueforbund
Her vil du finne informasjon fra NRF samt kontaktinformasjon til tilsluttede lokalklubber
http://www.raseduen.no/  Endre linken

Norsk Sjeldenhetskomité for Fugl
Her finner du bla aktuell informasjon fra NSKF, informasjon om hvordan vi arbeider, liste over rapporteringsarter, rapporteringsskjema, informasjon om hva som er viktig å tenke på når du skriver en rapport mm
http://www.birdlife.no/organisasjonen/nskf  Endre linken

STOPP rasering av Kysten
Vårt engasjement har direkte årsak i at vi står foran en storstilt og planløs utbygging av vindindustriområder.
http://www.vernkysten.no/  Endre linken

Svalbard og Jan Mayen LRSK
Fugler på Svalbard og Jan Mayen
http://www.svalbardbirds.com  Endre linken

Sveriges Ornitologiske Forening
Sveriges Ornitologiska förening: Rikt illustret foreningside, med mye intresann lesning ,SOF-net .
http://www.sofnet.org/index.asp?lev=58&typ=1  Endre linken

The Royal Society for the Protection of Birds og BirdLife International (RSPB)
Her finner en nyheter om RSPB sitt arbeid for fugler og fuglevern
http://www.rspb.org.uk/  Endre linken

Østensjøvannets Venner
Østensjøvannets Venner arbeider for vern og forsvarlig skjøtsel av Østensjøvannet med omkringliggende natur- og kulturlandskap,herunder Østensjø og Abildsø gård
http://www.ostensjovannet.no/  Endre linken

Link til denne siden: http://fugler.net/fn.asp?nowpage=3&katid=6&ne=NEI&seeklink=
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid