I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
LINKER- Finner du en link som ikke hører hjemme her eller som ikke virker, send en mail til okb@fugler.net.
(Ta med ID nummeret som vises i statuslinjen nederst på skjermen når du tar musen over linken.)
- Vis bare linker på norsk: -- Trykk her for å legge inn en ny link.
Søk i linker:

Velg kategori
20 nye
Foreninger
Fuglebilder
Fugleblader
Fuglelokaliteter
Fuglelyder
Fugleside
Identifikasjon
Komersielle
Maillister
Observasjoner
Programmer
Ringmerking
Sjekkelister
Turrapporter
Zoologi/Botanikk
Birding World
Her er hjemmesiden til det hotteste skådebladet i Europa: kommer garantert til å få opp kryssepulsen og ikke minst: livsgnisten...
http://www.birdingworld.co.uk  Endre linken

Buskskvetten
Buskskvetten er nå Norges første nettbaserte fugletidsskrift.
http://www.nofbuskerud.net/buskskvetten.htm  Endre linken

CyberRallus
Nettutgave av NOF avd. Møre og Romsdals tidsskrift Rallus. Også søkedatabase for Rallus-artikler 1971-2000
http://www.fugler.com/rallus/  Endre linken

Falco
Medlemstidsskrift NOF avd. Rogaland
http://www.fuglerirogaland.no/falco/  Endre linken

Fuglar i Hordaland
Medlemsbladet er et meget trofast og stabilt bindeledd mellom de fugleinteresserte i Hordaland
http://www.fuglar.no/nof/tidsskrift.php  Endre linken

NOFs tidsskrifter
Info om Vår Fuglefauna, Ringmerkaren, Ornis Norvegica og NOFs rapportserie.
http://folk.uio.no/csteel/nof/forening/tidsskrifter.htm  Endre linken

Surfbirds - World Birding News and Photos
Latest rare bird pictures from around the world, news adn trip reports and more!
http://www.surfbirds.com  Endre linken

Tidskriftet Fuglevennen
NOF tidskrift som fokuserer mye på fuglekasser, fugleforing. Eldre utgaver blir lagt ut i pdf. format
http://www.fuglevennen.no/tidsskrift/  Endre linken

Toppdykkeren
Utdrag fra toppdykkeren NOF-Tidskrift for Oslo og Akershus
http://www.naturnett.org/nofoa/html/tdart.php  Endre linken

Trøndersk Natur
Medlemsblad for NOF Nord- og Sør-Trøndelag
http://home.online.no/~jpstav/fugler/filer/trondersk_natur.htm  Endre linken

Vår Fågelvärld
Enkelte artikler fra Vår Fågelvärld blir lagt ut i pdf format
http://www.sofnet.org/index.asp?lev=299&typ=1  Endre linken

Link til denne siden: http://fugler.net/fn.asp?nowpage=3&katid=9&ne=NEI&seeklink=
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid