I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
LINKER- Finner du en link som ikke hører hjemme her eller som ikke virker, send en mail til okb@fugler.net.
(Ta med ID nummeret som vises i statuslinjen nederst på skjermen når du tar musen over linken.)
- Vis bare linker på norsk: -- Trykk her for å legge inn en ny link.
Søk i linker:

Velg kategori
20 nye
Foreninger
Fuglebilder
Fugleblader
Fuglelokaliteter
Fuglelyder
Fugleside
Identifikasjon
Komersielle
Maillister
Observasjoner
Programmer
Ringmerking
Sjekkelister
Turrapporter
Zoologi/Botanikk
dE-interlacer
Program for å splitte interlace-videobilder i 2 bilder
http://home.c2i.net/franks/programmer.htm  Endre linken

Fuglemix
Programstyrt avspilling av lyd ved ringmerking
http://home.c2i.net/franks/programmer.htm  Endre linken

Fugletellingsprogram
Øv deg på å telle fugler i flokk
http://home.c2i.net/franks/programmer.htm  Endre linken

Fågeldagboken
Svensk programvara för att hålla ordning på sina obsar. Talar norska.
http://www.unge.com  Endre linken

Oversetting av fuglenavn
Oversetter fuglenavn mellom en rekke språk. Kan vedlikeholdes selv, og er gratis...
http://home.c2i.net/franks/programmer.htm  Endre linken

Link til denne siden: http://fugler.net/fn.asp?nowpage=3&katid=14&ne=NEI&seeklink=
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid