I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
LINKER- Finner du en link som ikke hører hjemme her eller som ikke virker, send en mail til okb@fugler.net.
(Ta med ID nummeret som vises i statuslinjen nederst på skjermen når du tar musen over linken.)
- Vis bare linker på norsk: -- Trykk her for å legge inn en ny link.
Søk i linker:

Velg kategori
20 nye
Foreninger
Fuglebilder
Fugleblader
Fuglelokaliteter
Fuglelyder
Fugleside
Identifikasjon
Komersielle
Maillister
Observasjoner
Programmer
Ringmerking
Sjekkelister
Turrapporter
Zoologi/Botanikk
Blixøya Ringmerkingsstasjon
Ringmerkingsoversikter, observasjoner, bilder, og siste nytt fra Blixøya, en innenlandslokalitet rett øst for Moss by.
http://www.blixoya.no  Endre linken

Blogg fra Oslo & Akershus Ringmerkingsgruppe
Blogging av aktiviteter i OA Ringmerkingsgruppe
http://oaring.blogspot.com  Endre linken

BTO
Ringmerking i Storbritannia
http://www.bto.org/ringing/index.htm  Endre linken

Christoffer`s fugle og ringmerkingsblogg
Nyoppstartet blogg, mars 2010, her blir det fortløpende oppdatert med nyheter, så følg med!
http://fuglering.blogspot.com/  Endre linken

Danmarks Ringmerkerforening
Danmarks Ringmærkerforening er en forening af fugleinteresserede, som har det til fælles at ringmærke fugle under licens fra Zoologisk Museum i København, eller som blot interesserer sig for ringmærkning.
http://www.ringmaerkning.dk/  Endre linken

Drammen Ringmerkingsgruppe
Merkeresultater og informasjon om Drammen RG
http://www.drammen-ringmerkingsgruppe.no  Endre linken

EURING
The European Union for Bird Ringing
http://www.euring.org/  Endre linken

European colour-ring birding
Fargeringmerking av fugler
http://www.cr-birding.be/  Endre linken

Fargemerking
Her kan du registrere om du leser av fargemerkede fugler.
http://www.ringmerking.no/cr  Endre linken

Feltornitologisk Udvalg
Oversigt over danske fuglestationer, feltstationer og fuglestationsgrupper og deres tilhørsforhold. Noen av stasjonnene er det også mulig for pumblikum å besøke
http://www.dof.dk/01_organisation/Udvalg/Feltud/feltud.html  Endre linken

Fugler i nettet
Oversiktlig samling av linker til ringmerking i hele verden. Egen søkemotor. Stadige oppdateringer.
http://www.birdsinthe.net/  Endre linken

Fågelstationer i Sverige.
Omtale og presentasjon av ringmerkningsstasjoner i Sverige
http://www.sofnet.org/index.asp?lev=327&typ=1  Endre linken

Jæren RG
Jæren Ringmerkingsgruppe
http://litago.mediafarm.no/jrg/  Endre linken

Karmøy Ringmerkingsgruppe
Merkeresultater og informasjon om KRG
http://www.ringmerking.no/krg  Endre linken

Ringmerka traner, observasjoner av tranene
En side med opplysninger om de Norske Ringmerka Tranene.
http://www.grusgrus.no  Endre linken

Ringmerking i Sverige
Småsnadder fra ringmerkingssentralen ved riksmusseet i Stockholm. Sist oppdatert 15.6.2000.
http://www.nrm.se/rc/welcome.html.se  Endre linken

Ringmerking i Trøndelag
Nyttig side som viser tabeller over ringmerkingen som foregår på Titran (Frøya), Nes (Bjugn) og Rinnleiret (Levanger/Verdal). Gode bilder fra Nes og Titran.
http://home.c2i.net/hering/fosen/index.htm  Endre linken

Ringmerking på Svenner
Resultater fra ringmerkingen på Svenner
http://www.holone.net/svenner/  Endre linken

Ringmerking ved Smokkevatnet
Merketabell og kontroller frå Smokkevatnet
http://home.no.net/famesl/  Endre linken

Ringmerkingsnett
Mailinglisten for ringmerkere
http://www.egroups.com/group/ringmerking  Endre linken

Ringmerkingssentralen Stavanger Museum
Har du funnet en fugl med ring? Lurer du på noe om ringmerking? Da er dette den rette siden.
http://www.stavanger.museum.no/default.aspx?ChannelID=1035  Endre linken

Sjøfuglrapporter fra Karmøy RG
Her finner du sjøfuglrapporter og ringmerkingsrapporter fra Karmøy RG
http://www.ringmerking.no/krg/rapport/index.htm  Endre linken

Stavsengan ringmerkingsstasjon
Stavsengan ringmerkingsstasjon hjemmeside
http://home.no.net/stavring  Endre linken

Sunnmøre Ringmerkingsgruppe
Siste ringmerkingsresultater fra SRG
http://www.fugler.com/srg/  Endre linken

Link til denne siden: http://fugler.net/fn.asp?nowpage=3&katid=11&ne=NEI&seeklink=
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid