I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
LINKER- Finner du en link som ikke hører hjemme her eller som ikke virker, send en mail til okb@fugler.net.
(Ta med ID nummeret som vises i statuslinjen nederst på skjermen når du tar musen over linken.)
- Vis bare linker på norsk: -- Trykk her for å legge inn en ny link.
Søk i linker:

Velg kategori
20 nye
Foreninger
Fuglebilder
Fugleblader
Fuglelokaliteter
Fuglelyder
Fugleside
Identifikasjon
Komersielle
Maillister
Observasjoner
Programmer
Ringmerking
Sjekkelister
Turrapporter
Zoologi/Botanikk
Artsobservasjonar via nett
På nettstaden www.artsobservasjoner.no kan alle som vil, legge inn observasjonar av m.a. fuglar, dyr, planter, sopp, insekt og andre småkryp. Ein kan og leggja inn bilde av observasjonen
http://www.artsobservasjoner.no/  Endre linken

Bird Alert Sweden
Svensk alarmsystem som sender epost om aktuelle fugleobservasjoner i Sverige.
http://www.baswed.se/  Endre linken

Bird observations from Hungary
Bird observations from Hungary
http://www.surfbirds.com/blog/birdingEasternEurope/  Endre linken

Bird observations from the Netherlands
with plot maps, statistics. Site language in dutch/english and german.
http://www.waarneming.nl  Endre linken

Birds and Wildlife in Denmark
The internet's largest community for Danish Wildlife, dedicated to increase knowledge of wild birds, animals and plants in Denmark
http://www.fugleognatur.dk/english/  Endre linken

DOFbasen - af Dansk Ornitologisk Forening
Fugleobservasjonsbase fra Danmark
http://www.dofbasen.dk/  Endre linken

Fugl i Sandefjord
Observasjoner mm fra Sandefjord
http://home.online.no/~rune-o5/index.cfm  Endre linken

Fuglar i Hordaland
Fuglenytt fra Hordaland. Observasjoner, NOF, LRSK, gallerier m.m.
http://fuglar.no  Endre linken

Fugleobservasjoner fra Bodø og Røst
Siste nytt med bl.a "bombe" bilder fra ringmerking på Rønvikjordene - Bodø
http://www.fuglesiden.com  Endre linken

Fugleobservasjoner i Trøndelag
En oversikt over fugleobservasjoner i Trøndelag. Har gjennom flere år vært den best oppdaterte hjemmesiden på feltet i Norge. Inneholder også mange nyttige linker, primært til trønderske sider.
http://www.nofnt.no/news/  Endre linken

Fugler i Midt-Telemark
Observasjoner, lokaliteter og bilder fra Seljord, Bø, Sauherad, Notodden og Nome kommune.
http://www.fugleribo.hobbysider.dk/  Endre linken

Fugler på Snåsa
Siste nytt fra Snåsa - Nord-Trøndelag
http://www.lapponicus.com/nytt/  Endre linken

Fugler ved Slagentangen (Karlsvika, Bliksekilen mm)
Bilder, Artsliste og Siste nytt
http://home.no.net/andycecy/slagen_index.htm  Endre linken

Følg fiskeørnenes trekkrute!
Følg de satelittmerkede fiskeørnene her.
http://www.hint.no/hint/fagportal/foelg_fiskeoernenes_trekkrute  Endre linken

Gjøkobservasjoner
Her kan du registrere alle dine gjøkobservasjoner og se resultater fra dataene som blir registrert.
http://www.gjok.no  Endre linken

Kortnebbgås - Anser brachyrhynchus
Trekkobservasjoner av kortnebbgås vår og høst
http://www.pinkfoot.net/  Endre linken

Meisekasse live
Webcamera i meisekassen
http://89.151.201.91:1024/img/main.cgi?next_file=main.htm  Endre linken

Mølen
Fugleobservasjoner fra Mølen i Vestfold. Send inn dine observasjoner.
http://home.online.no/~jamalo/molen.htm  Endre linken

Nattsangere i Oslo og Akershus
Observerte "nattsangere" fra Oslo og Akershus.
http://www.naturnett.org/nofoa/html/nattsanger.html  Endre linken

Norsk Hekkefuglatlas
Et nasjonalt rapportsystem for hekkende fugl i regi av NOF, DN og NINA
http://www.fugleatlas.no  Endre linken

Når kommer trekkfuglene?
Side med oversikt over ankomstdatoer i Hordaland på alle de vanlige trekkfuglene.
http://cyberbirding.uib.no/nof/fenologi/  Endre linken

Observasjoner fra Østfold
SISTE NYTT FRA ØSTFOLD
http://home.online.no/~pe-johan/SisteNytt.htm  Endre linken

Oslo og Akershus
Siste nytt siden til NOF Oslo og Akershus
http://www.nofoa.no/Sider/Rapporteringer/Observasjoner.php  Endre linken

Rovfugler i Vestfold
Christian Lie sin hjemmeside med observasjoner av rovfugler fra Vestfold. Send inn observasjoner !!!!
http://www.rovfugl.com  Endre linken

Satelittmerking av ismåke
Følg satelittmerkede ismåker i et norsk-russisk prosjekt.
http://ivorygull.npolar.no/ivorygull/  Endre linken

Satelittmerking av skallet ibis
Se trekkrutene til tre individer skallet ibis.
http://www.rspb.org.uk/ourwork/science/international/tracking/northern_bald_ibis.asp  Endre linken

Svalan
Svensk rapporteringssystem for fugler
http://svalan.artdata.slu.se/rappsyst/index.htm  Endre linken

Tarsiger
Finsk fugleside med observasjoner og litt til. På engelsk.
http://www.tarsiger.com/?p=news&lang=eng  Endre linken

Trekkfugler i Nord
Vi oppfordrer alle til å følge med fuglelivet i nærmiljøet, og gi oss et tips når de forskjellige artene dukker opp i løpet av våren. Sammen med andre fra hele Nord-Norge kan du være med på en spennende undersøkelse om trekkfugler.
http://www.imv.uit.no/trekkfugl/BLI_MED.HTML  Endre linken

Link til denne siden: http://fugler.net/fn.asp?nowpage=3&katid=2&ne=NEI&seeklink=
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid