I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
LINKER- Finner du en link som ikke hører hjemme her eller som ikke virker, send en mail til okb@fugler.net.
(Ta med ID nummeret som vises i statuslinjen nederst på skjermen når du tar musen over linken.)
- Vis bare linker på norsk: -- Trykk her for å legge inn en ny link.
Søk i linker:

Velg kategori
20 nye
Foreninger
Fuglebilder
Fugleblader
Fuglelokaliteter
Fuglelyder
Fugleside
Identifikasjon
Komersielle
Maillister
Observasjoner
Programmer
Ringmerking
Sjekkelister
Turrapporter
Zoologi/Botanikk
Birds in Peru
Tor Egils side om fuglelokaliteter og fugler i Peru
http://www.hogsas.blogspot.com  Endre linken

ComputerBirding
Her kan en øve seg på å artsbestemme fugler i felt. Begynner lett, men vanskelighetsgraden øker betydlig etterhvert. Totalt 6 nivå, å utfordre sine ornitologiske kunnskaper på!!!
http://www.bavarianbirds.de/what/cbirding_e.html  Endre linken

Fjærguiden
Beskrivelse av fjær til over 200 ulike fuglearter
http://www.feathers.tk/  Endre linken

forum.waderstudygroup.org
Forum for diskusjoner ang. vadefugler i regi av Wader Study Group.
http://forum.waderstudygroup.org  Endre linken

Fuglekjennskap
Høgskolen i Nord Trøndelag (HINT) har i samarbeid med NOF utviklet et studieprogram innen fuglekjennskap.
http://www.hint.no/fuglekjennskap/  Endre linken

g
nedlagt
http://www.home.no/laridae/  Endre linken

Jämför Örnar (Havsörn---- Kungsörn)
Idenifiering av örnar
http://aquila.vafk.se/jamfor.htm  Endre linken

Side for identifikasjon av sisiker
Svensk side med gode beskrivelser og bilder av forskjellige sisiker med underarter.
http://w1.157.telia.com/~u15702529/  Endre linken

The Norwegian Gull-page
Fotoguide med identifikasjonshint som behandler vanlige og sjeldne norske måker i alle aldersklasser. De over 400 fotografiene på siten stammer hovedsaklig fra Norge. Vi tar mål av oss til å få dekket opp alle artene som er dokumentert i Norge.
http://cyberbirding.uib.no/gull/  Endre linken

Link til denne siden: http://fugler.net/fn.asp?nowpage=3&katid=5&ne=NEI&seeklink=
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid