I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
LINKER- Finner du en link som ikke hører hjemme her eller som ikke virker, send en mail til okb@fugler.net.
(Ta med ID nummeret som vises i statuslinjen nederst på skjermen når du tar musen over linken.)
- Vis bare linker på norsk: -- Trykk her for å legge inn en ny link.
Søk i linker:

Velg kategori
20 nye
Foreninger
Fuglebilder
Fugleblader
Fuglelokaliteter
Fuglelyder
Fugleside
Identifikasjon
Komersielle
Maillister
Observasjoner
Programmer
Ringmerking
Sjekkelister
Turrapporter
Zoologi/Botanikk
Artsobservasjoner.no
Rapportsystemet for arter i Norge,
http://www.artsobservasjoner.no/  Endre linken

Dag- og nattsommerfugler (foto)
Bilder av hovedsaklig norske sommerfugler
http://www.linerle.com/oversikt.aspx?id=9  Endre linken

Danmarks Fugle og Natur
Formidler viden, nyheder, debat, observationer og billeder af fugle, dyr og planter. Desuden er der bla. fuglestemmer, links, translator, arts- og lokalitetslister.
http://www.fugleognatur.dk  Endre linken

Fakta om måker
Måker er en egen gruppe i den heterogene fugleordenen vade-, måke- og alkefugler, Charadriiformes.
http://www.medielinja.no/03-04/Siljeee  Endre linken

fjellrev.no
Fakta, forvaltning, forsning, trusler, biologi, info om prosjekt fjellrev
http://www.fjellrev.no  Endre linken

Forskning.no
Forskning.no består av nyheter, bakgrunnsstoff og faktainformasjon om de fleste temaer som berøres av forskning.
http://www.forskning.no/  Endre linken

Forum for norsk naturoppsyn
Sammenslutning av naturoppsynsorganisasjoner
http://www.norsknaturoppsyn.no/  Endre linken

frolfjellet
Infoside om frollfjellet i Nord Trøndelag
http://frolfjellet.no  Endre linken

Hakkespetter
En innføring i spetters levevis. Egner seg godt i undervisning på grunnskolen. Laget av Steen Illustrert Zoologi.
http://www.miljofag.no  Endre linken

Høgevarde
Naturvern- og rovfuglinfo fra Buskerud (privat side)
http://www.hogevarde.org  Endre linken

Kronbladet.no
Bilder av norske villplanter
http://kronbladet.no  Endre linken

Lepidoptera.no - Sommerfugler i Norge
Database for opplasting av bilder og observasjoner av sommerfugler. Se de forskjellige artenes utbredelse og flygetider i Norge. Bli med på å kartlegge sommerfuglene i Norge du også!
http://www.lepidoptera.no  Endre linken

Miljøkrim
Tidskrift utgidd av økokrim. Artikler om aktuell miljøkriminalitet og nye dommer, lover og forskrifter
http://www.okokrim.no/  Endre linken

Miljøstatus i Norge
Miljøstatus i Norge gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling
http://www.miljostatus.no  Endre linken

Moths and butterflies of Europe
Flott side for bilder og bestemmelse av nattsommerfugler.
http://www.leps.it/  Endre linken

Nettverk for miljølære
Et samarbeid mellom skoler, miljøforvaltning, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner
http://www.miljolare.no/  Endre linken

Norges biller
En fin side med informasjon og bilder av Norges biller.
http://www.nhm.uio.no/fagene/zoologi/insekter/norcol/  Endre linken

Norges gresshopper
En fin side med informasjon og bilder av Norges gresshopper.
http://www.nhm.uio.no/fagene/zoologi/insekter/norort/  Endre linken

Norges Nasjonalparker
Norges 29 nasjonalparker, byr på et mangfold av muligheter og naturopplevelser: jakt, fiske, planter, fugler, dyr og kulturminner.
http://www.naturforvaltning.no/wbch3.exe?p=2991  Endre linken

Norges Naturvernforbund
Norges største og eldte organisasjon for vern av natur og miljø. I dag er arbeidsoppgavene mange, men klassisk naturvern er fremdeles det viktigste arbeidsfeltet. Fylkes og lokalag over hele landet.
http://www.naturvern.no  Endre linken

Norges sommerfugler
En fin side med informasjon og bilder av Norges sommerfugler.
http://www.nhm.uio.no/fagene/zoologi/insekter/norlep/  Endre linken

Norges veps, maur, humler og bier
En fin side med informasjon og bilder av Norges veps, maur, humler og bier.
http://www.nhm.uio.no/fagene/zoologi/insekter/norhym/  Endre linken

Norges øyenstikkere
En fin side med informasjon og bilder av Norges øyenstikkere.
http://www.nhm.uio.no/fagene/zoologi/insekter/norodo/  Endre linken

Norsk Botanisk Forening
Norsk Botanisk forening er foreningen for planteinteresserte i Norge
http://www.toyen.uio.no/botanisk/nbf/  Endre linken

Norsk entomologisk forening
Norsk entomologisk forening er en forening for deg som er interessert insekter. Medlemmene består både av amatører og fagfolk
http://www.entomologi.no/  Endre linken

Norsk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)
Nasjonal forening som arbeider med flaggermus.
http://flaggermus.no  Endre linken

Norsk Soppforening
Foreningen har som hovedmål å øke kunnskapen i samfunnet om våre sopparter, samt å bidra til å øke forståelsen av soppenes kulinariske og medisinske nytteverdi og deres betydning som kilde til rekreasjon og adspredelse.
http://www.soppforeningen.no/  Endre linken

Norsk Zoologisk Forening
Hjemmeside for den eneste norske organisasjonen som jobber med hele spekteret av zoologi. Mye om pattedyr, bl.a. om flaggermus og Prosjekt Pattedyratlas
http://www.zoologi.no/  Endre linken

Nyttevekstforeningen
Foreningen har som oppgave å spre kjennskap til alle viltvoksende nyttevekster. Foreningen har stor kursaktivitet. Det arrangeres urteturer og kurs med tema
http://www.nyttevekstforeningen.no/  Endre linken

Rovviltportalen
På den nye nettportalen til Direktoratet for Naturforvaltning får du svar på alle dine rovdyrspørsmål.
http://www.rovviltportalen.no/  Endre linken

SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold
Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) er en paraplyorganisasjon som har som formål er å fremme bevaringen av truede plante- og dyrearter samt naturtyper i Norge. Det er 13 foreninger med i SABIMA, deriblant NOF. Mange bra temasider
http://www.sabima.no/  Endre linken

The Slagsvold Group: Behavioural Ecology of Birds
Forskningsgruppa til T. Slagsvold driver forskning på adferd hos fugl med fokus på seksuell pregning i forhold til dominans, makevalg, sang og farskap.
http://folk.uio.no/larsejo/tits/index.php  Endre linken

Trillemarka
Denne perlen av et skogområde ligger i kommunene Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal i Buskerud og er blant våre aller siste villmarker i skog. Vern av Trillemarka-Rollagsfjell er høstens store naturvernthriller
http://www.trillemarka.no/  Endre linken

UKMoths
Flott side for bilder og bestemmelse av nattsommerfugler.
http://ukmoths.org.uk/  Endre linken

Webkamera fra Pete's Pond, Botswana, Afrika
Webkamera med utsikt over Pete's Pond som har et variert dyre og fugleliv. Ser ut til å styres manuelt så man får med seg all action ved vannhullet.
http://www9.nationalgeographic.com/ngm/wildcamafrica/index.html  Endre linken

WWF
Infoside om WWF Norge, og saker organisasjonen jobber med
http://www.wwf.no/  Endre linken

WWF Økostasjon Slettnes
Omtale av verdens nordligste Økostasjon på Slettnes i Finnmark.
http://www.slettnes.com/  Endre linken

Link til denne siden: http://fugler.net/fn.asp?nowpage=3&katid=15&ne=NEI&seeklink=
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid