I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
ARTIKLER PÅ NETTET

På denne siden vil jeg samle artikler fra pressen som omhandler fugler. Jeg er interessert i alt som finnes av artikler som dere kan komme over. Jeg vil helst ha norske, men utenlandske kan tas med om jeg synes de passer. Om du finner en artikkel eller vet om en artikkel som kan passe, så ikke nøl med å sende en mail til okb@fugler.net med link til artikkelen. Jeg håper at vi kan få en fin samling av artikler til slutt.

Når en søker i artikklene vil det ikke bare søkes i teksten som du ser på denne siden. Det søkes faktisk i artikkelen i sin helhet. Dermed kan dette bli et godt verktøy for å søke etter relevante artikler i fremtiden.

Ikke nøl med å send inn artikler du finner til okb@fugler.net nå!
Passe med alle ord
Kraftliner: Naturvernforbundet og NOF etterlyser tiltak for fugl
Artikkel dato: 14/11 2007 - Kilde: Naturvernforbundet Møre og Romsdal - Antall ganger lest: 1053
Kraftliner er ein risiko for fuglelivet. I mai 2007 foreslo Naturvernforbundet og Norsk ornitologisk forening nokre tiltak for å redusere skadeverknadene i Aure og Tingvoll. No etterlyser organisasjonane svar frå NEAS
Les mer
Oppdrettsnæringa bløffar om fiskefôret
Artikkel dato: 11/11 2007 - Kilde: Dag og Tid - Antall ganger lest: 1103
Går du inn på nettsida www.laksefakta.no, skal du ikkje ta alt for god fisk.
Les mer
Bølgeseiling er miljøvennlig
Artikkel dato: 10/11 2007 - Kilde: Friflyt - Antall ganger lest: 1073
Norges Seilforbund er kritisk til at landets dyktigste vindsurfere og kitere stenges ute fra de beste bølgene i Sør-Norge på grunn av fuglevern - og vil ta saken opp med miljøvernmyndighetene.
Les mer
Dramatisk for sjøfuglene
Artikkel dato: 09/11 2007 - Kilde: NRK Nordnytt - Antall ganger lest: 758
Hekkesvikt for sjøfugl i Nord - og Midt-Norge i år er dramatisk. Mange arter som henter maten sin ytterst på kysten er truet.Matmangelen er årsak til de mest dramatiske bestandsreduksjonene som ble registrert fra i 2006 til 2007.
Les mer
Ville ho svanemerka biltrafikken?
Artikkel dato: 09/11 2007 - Kilde: Nordhordland - Antall ganger lest: 677
Kanskje ville ho gje biltrafikken miljømerket Svanen, det flotte, kvite eksemplaret som fredag føremiddag okkuperte nordgåande kjørefelt forbi Alversund skule.
Les mer
Sjøfuglene forsvinner i Osloområdet
Artikkel dato: 09/11 2007 - Kilde: Nrk - Antall ganger lest: 917
Hver fjerde hettemåke og gråmåke har blitt borte på to år. Ikke siden 1990 har det vært så få kanadagjess i Oslo og Akershus.
Les mer
Sjøfugltelling i indre Oslofjord i 2007
Artikkel dato: 08/11 2007 - Kilde: Fylkesmannen Oslo og Akerhus - Antall ganger lest: 962
Norsk Ornitologisk Forening har gjennomført sjøfugltelling i Indre Oslofjord. For Oslo og Akershus har det vært en negativ tendens, med en bestandsreduksjon på 13,5 % på to år. Mye av nedgangen skyldes trolig at det har vært en kunstig stor bestand av enkelte arter
Les mer
Skjerper kampen mot krykkja
Artikkel dato: 06/11 2007 - Kilde: Namdalsavisa - Antall ganger lest: 614
Det går mot en kommunalt koordinert slagplan for å organisere nok - lovlig -fysisk innsats til å fordrive krykkja fra Rørvik. Slik problemet er per i dag, kan det ikke fortsette.
Les mer
Småfuglene drar nytte av hønsehauken
Artikkel dato: 02/11 2007 - Kilde: HINT - Antall ganger lest: 966
Når småfuglene skal velge reirplass, overveier de avstanden til nærmeste rovfuglreir nøye. Å leve i nærheten av hønsehauken kan være farlig, men samtidig betyr det beskyttelse fra andre dyr og fugler som plyndrer reir. - Fuglene ser ut til å være i stand til å oppdage og vurdere farene de og reiret deres står overfor, og tilpasse seg dette, sier forsker Magne Husby ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.
Les mer
Laksen blir feit, fuglane svelt
Artikkel dato: 02/11 2007 - Kilde: Dag og Tid - Antall ganger lest: 1026
Når sjøfuglar i farvatna våre no kreperer i tusental, ber norsk fiskeoppdrett sin del av ansvaret. Oppdrettsnæringa tek maten ut av nebbet på lomvi og andre truga fugleartar.
Les mer
Sjelden gjest på besøk
Artikkel dato: 29/10 2007 - Kilde: Brønnøysunds Avis - Antall ganger lest: 1428
Fuglearten pirol liker seg i sørligere strøk, men nå er den fotografert i Brønnøysund.
Les mer
Norges Naturvernforbund: Legg om fiskeriforvaltningen i Nordsjøen!
Artikkel dato: 27/10 2007 - Kilde: Norges Naturvernforbund - Antall ganger lest: 1025
Etter langvarig overfiske og feilforvaltning i Nordsjøen er det ikke bare fiskeriene som ligger med brukket rygg. Sjøfuglbestandene er i ferd med å bryte sammen, blant annet på grunn av matmangel. Direktoratet for Naturforvaltning (DN) melder om nedgang på 97 % i hekkende lomvi. Samtidig kommer det signaler om at hekkesvikt, matmangel og tilbakegang for flere arter i Sør-Norge
Les mer
Kvote til fuglene?
Artikkel dato: 26/10 2007 - Kilde: Fiskeribladet.no - Antall ganger lest: 655
Sjøfuglene må få egen kvote, i konkurranse med trålerne, ellers forsvinner arter som lundefugl og lomvi. Det mener Direktoratet for naturforvaltning i følge Aftenposten.
Les mer
Kortnebbgås – jage eller la bli?
Artikkel dato: 25/10 2007 - Kilde: HINT - Antall ganger lest: 874
Forskerne mener at så å si hele bestanden av kortnebbgås mellomlander i Nord-Trøndelag om våren på veg til hekkeplassen på Svalbard. Det betyr hard beiting på åker og eng, og nylig samlet både forskere, forvaltere og gårdbrukere seg på Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) for å diskutere forvaltning av kortnebbgåsa.
Les mer
Sjeldne fugleunger ble drept
Artikkel dato: 24/10 2007 - Kilde: GD.no - Antall ganger lest: 715
Fem unger til den sjeldne myrhauken som hadde reir på Fokstumyra på Dovrefjell i sommer, ble drept av folk som gikk utenom den merkede stien i naturreservatet.
Les mer
Dramatisk hekkesvikt for sjøfugl i nord
Artikkel dato: 24/10 2007 - Kilde: DN - Antall ganger lest: 996
Matmangel har i år ført til en dramatisk hekkesvikt for sjøfugl som henter føden sin langt til havs i Nord- og Midt-Norge. Det viser nye data fra sjøfuglprogrammet SEAPOP. I de ytterste hekkeområdene langs kysten er det for svært mange arter registrert en dramatisk tilbakegang i antall fugler som møtte opp på hekkeplassene. Det er sjøfugl som henter mat i tareskogen eller inne i fjordene som har lyktes best i årets hekkesesong.
Les mer
Sjeldan sporv gjestar Stord
Artikkel dato: 23/10 2007 - Kilde: Sunnhordland - Antall ganger lest: 909
Fugleinteresserte har i helga valfarta til Stord for å få eit glimt av den sjeldne svarthovudsporven. Fuglen har sidan fredag halde seg i hagen til hobbyornitolog Tor Helge Heggland i Sjonarvegen
Les mer
Dverggåsa på vei ut av norsk fauna?
Artikkel dato: 20/10 2007 - Kilde: Radio Nordkapp - Antall ganger lest: 716
Tilbakegangen fortsetter for den utrydningstruede dverggåsa. I vår kom færre fugler enn noen gang til hekkeområdene i Finnmark. Kun 30 fugler ble observert, og det er en tilbakegang på 30 prosent sammenlignet med i fjor. Tilbakegangen kommer til tross for en stor innsats for å berge den kritisk truede arten
Les mer
Går for kyststi langs Listastrendene
Artikkel dato: 19/10 2007 - Kilde: Fylkesmannen i Vest-Agder - Antall ganger lest: 596
Fylkesmannen åpner for en kyststi langs Listastrendene. Stien vurderes som et positivt miljøtiltak under forutsetning av at den plasseres i god avstand fra sårbare biotoper som for eksempel Vågsvoldvåien og Sevika vest i Nordhassebukta.
Les mer
Vil rasere urskog og drepe rovfugl
Artikkel dato: 18/10 2007 - Kilde: NRK Finnmark - Antall ganger lest: 1381
Naturvernere i Alta mener en ny kraftlinje er et verre inngrep enn Alta-utbygginga. Kommunen har valgt en trase som går gjennom urørt furuskog, med tiurleiker, rovfuglreir og gaupeterreng
Les mer
1980 artikler funnet.
Resultatsider: << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  >>
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid