I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
ARTIKLER PÅ NETTET

På denne siden vil jeg samle artikler fra pressen som omhandler fugler. Jeg er interessert i alt som finnes av artikler som dere kan komme over. Jeg vil helst ha norske, men utenlandske kan tas med om jeg synes de passer. Om du finner en artikkel eller vet om en artikkel som kan passe, så ikke nøl med å sende en mail til okb@fugler.net med link til artikkelen. Jeg håper at vi kan få en fin samling av artikler til slutt.

Når en søker i artikklene vil det ikke bare søkes i teksten som du ser på denne siden. Det søkes faktisk i artikkelen i sin helhet. Dermed kan dette bli et godt verktøy for å søke etter relevante artikler i fremtiden.

Ikke nøl med å send inn artikler du finner til okb@fugler.net nå!
Passe med alle ord
Kan ødelegge dyreparkutbygging
Artikkel dato: 31/03 2008 - Kilde: Fædrelandsvennen - Antall ganger lest: 692
Nei, det er ikke en aprilspøk. Den lille hvitryggspetten kan sette en stopper for store deler av Kristiansand Dyreparks gigantiske utvidelse.
Les mer
- Ja, de ble drept
Artikkel dato: 14/03 2008 - Kilde: NRK - Antall ganger lest: 1880
De ble eksportert fra Norge til Irland. Nå er det bekreftet at de ble forgiftet.
Les mer
Fikk bot for fugledrap
Artikkel dato: 09/03 2008 - Kilde: Nettavisen - Antall ganger lest: 1046
Due-eieren ville redde fuglene sine fra den fredete rovfuglen.
Les mer
Lakseoppdrett må ut av naturreservat!
Artikkel dato: 08/03 2008 - Kilde: Norges Naturvernforbund - Antall ganger lest: 1227
Vi har nå kontaktet Ramsar-sekretariatet for å få en avklaring på om fortsatt oppdrett i Froan landskapsvernområde er forenlig med den internasjonale vernestatusen Froan har som Ramsar-område, sier Arnodd Håpnes, fagleder for naturmangfold i Norges Naturvernforbund.
Les mer
Hubro-boom etter opprop
Artikkel dato: 07/03 2008 - Kilde: NRK Østfold - Antall ganger lest: 1696
Etter å ha etterlyst hubroer på NRK Østfold i går kveld, har Hubro-prosjektet 2008 fått nyss om en rekke ukjente ugler
Les mer
Opprop om hubro – årets fugl 2008
Artikkel dato: 06/03 2008 - Kilde: Torget - Antall ganger lest: 1116
Hubroen har blitt sett på som villmarkens fugl fremfor noen annen. Vi forbinder den ofte med uveisomme daler og dype skoger. Fortsatt finnes hubroen på slike plasser, men i våre dager er det like gjerne i kulturlandskapet, nær bebyggelse, eller langs kysten at vi finner hubroen hekkende.
Les mer
Birdstrike!
Artikkel dato: 27/02 2008 - Kilde: Universitas - Antall ganger lest: 1122
En forsker ved Naturhistorisk museum og en bordercollie er våre to beste kort i kampen mot plagsomme fjærkre.
Les mer
Staren er komen
Artikkel dato: 26/02 2008 - Kilde: Nordhordland - Antall ganger lest: 700
Staren er ein av våre tidlegaste trekkfuglar, og dei siste åra har dei første kome til Alversund i slutten av februar.
Les mer
Bedre kartlegging - nytt håp for sjøfuglene?
Artikkel dato: 25/02 2008 - Kilde: WWF - Antall ganger lest: 1002
WWF og Norsk Ornitologisk Forening har jobbet for å øke bevilgningene til kartlegging av sjøfuglbestandene langs Norskekysten. Det er derfor svært gledelig at miljøvernminister Solheim øker bevilgningene til sjøfuglprogrammet SEAPOP med hele 2,8 millioner kroner fra 2007. Kartleggingen blir dermed utvidet til alle norske havområder i 2008.
Les mer
Lider og dør av merking
Artikkel dato: 24/02 2008 - Kilde: Aftenposten - Antall ganger lest: 1622
Eksperter advarer mot mer merking av ville dyr i Norge. De mener det merkes for mange dyr for ukritisk
Les mer
Vil kartlegge hubroen
Artikkel dato: 22/02 2008 - Kilde: Verdalingen - Antall ganger lest: 921
Norsk Ornitologisk Forening har valgt hubroen som årets fugl. Nå vil de ha hjelp fra lokalbefolkningen for å kartlegge bestanden.
Les mer
Vil politianmelde dyre- og fuglemishandling på nett
Artikkel dato: 22/02 2008 - Kilde: NRK Sami Radio - Antall ganger lest: 879
Mange legger ut egne videobilder som viser mishandling av fugler og dyr. Dyrebeskyttelsen Norge mener politiet må reagere
Les mer
Ornitolog-innspill om Skjærgårdsparken : Må ikke forstyrre sårbare naturområder
Artikkel dato: 19/02 2008 - Kilde: Farsund Avis - Antall ganger lest: 873
Norsk Ornitologisk Forening (NOF), Lista Lokallag støtter ideen bak skjærgårdsparken i Lyngdal, Farsund, Kvinesdal og Flekkefjord, men understreker viktigheten av at sårbare naturområder ikke forstyrres
Les mer
Flere sangsvaner
Artikkel dato: 19/02 2008 - Kilde: Ringbladet - Antall ganger lest: 846
Vannfugltelling i Tyrifjorden viste i år at antallet overvintrende vannfugl øker. Antall sangsvaner var mer enn fordoblet
Les mer
Kvar er hubroen?
Artikkel dato: 18/02 2008 - Kilde: NRK Sogn og Fjordane - Antall ganger lest: 1092
Den utrydningstruga ugla Hubro er no så sjeldan at folk blir bedne om å melde ifrå om dei ser fuglen.
Les mer
Vikingsenter truer biologisk mangfold i Horten
Artikkel dato: 18/02 2008 - Kilde: Norges Naturvernforbund - Antall ganger lest: 1077
Edelløvskog og sump-løvskog er regnet som svært artsrike og relativt sjeldne i Norge. Vikingsenteret Midgard, Vestfold fylkeskommune, er nå i ferd med å meie ned en slik gammel og unik strandskog. Bakgrunnen er et ønske om å lage park, og rydde sikten rundt de kjente vikinghaugene i Borre. Norges Naturvernforbund har vært på befaring og ber nå vikingsenteret slutte våpenhvile med naturmangfoldet.
Les mer
Vil endre kommunevåpenet
Artikkel dato: 18/02 2008 - Kilde: NRK Rogaland - Antall ganger lest: 1406
Glupsk dyr, mener ordføreren om Forsands kommunevåpen, og vil bytte det ut. Hva synes du?
Les mer
Reven rasker over brua
Artikkel dato: 15/02 2008 - Kilde: NRK - Antall ganger lest: 1396
Reven rasker ikke bare over isen, den krysser bruer og tar seg gjennom tuneller. Nå frykter ornitologer at reven skal gå gjennom Eiksundtunellen på Vestlandet og ta seg ut til fugleøya Runde.
Les mer
Skiter ned kommune
Artikkel dato: 12/02 2008 - Kilde: An.no - Antall ganger lest: 609
Nå trenger kommunen hjelp fra en egen måsekonsulent.
Les mer
Brutal kvirevitt om våren
Artikkel dato: 11/02 2008 - Kilde: Nrk - Antall ganger lest: 908
Det er vår i fugleverden og vi hører kvitringen fra tidlig om morgenen. Men det vi tror er glad fuglesang, er blodig alvor for fuglene og kan være dødelig kamp om territorium.
Les mer
1980 artikler funnet.
Resultatsider: << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  >>
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid