I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
ARTIKLER PÅ NETTET

På denne siden vil jeg samle artikler fra pressen som omhandler fugler. Jeg er interessert i alt som finnes av artikler som dere kan komme over. Jeg vil helst ha norske, men utenlandske kan tas med om jeg synes de passer. Om du finner en artikkel eller vet om en artikkel som kan passe, så ikke nøl med å sende en mail til okb@fugler.net med link til artikkelen. Jeg håper at vi kan få en fin samling av artikler til slutt.

Når en søker i artikklene vil det ikke bare søkes i teksten som du ser på denne siden. Det søkes faktisk i artikkelen i sin helhet. Dermed kan dette bli et godt verktøy for å søke etter relevante artikler i fremtiden.

Ikke nøl med å send inn artikler du finner til okb@fugler.net nå!
Passe med alle ord
Fanget ørn i tunnelen
Artikkel dato: 05/10 2005 - Kilde: Bergens Tidende - Antall ganger lest: 1342
Du har kanskje hørt om grevling i tunnelen. Men i Tokagjeltunnelen var det en svær havørn som flakset rundt og laget kaos i trafikken mandag kveld
Les mer
Surferne fikk nei, men gir ikke opp
Artikkel dato: 05/10 2005 - Kilde: Stavanger Aftenblad - Antall ganger lest: 906
Direktoratet for naturforvaltning opprettholder avslaget på bølgesurfernes søknad om å få bruke Jærstrendene. Men surferne gir seg ikke
Les mer
Ruser er dødsfælder for småfugle
Artikkel dato: 04/10 2005 - Kilde: DOF - Antall ganger lest: 806
Fiskeredskaber, der hænger til tørre har tusindvis af fugle på deres samvittighed, oplyser Dansk Ornitologisk Forening. En fjordfisker opfordrer ruseejere til ikke kun at sætte odderriste i deres redskaber. Også fugleriste.
Les mer
Vekk med vindmøllene på Flemsøya
Artikkel dato: 04/10 2005 - Kilde: Sunnmørsposten - Antall ganger lest: 715
Den planlagde vindmølleparken på Haramsøya og Flemsøya får stryk av Direktoratet for Naturforvaltning, og direktoratet meiner det ikkje bør byggast vindmøller på Flemsøya.
Les mer
Ny leikrasering
Artikkel dato: 04/10 2005 - Kilde: Jakt & Fiske - Antall ganger lest: 664
En av Kongsbergs største gjenværende tiurleiker ble flatehogd i vinter, til tross for at leikens plassering ble rapportert kommunen ett år tidligere.
Les mer
Statskog og forvaltning
Artikkel dato: 04/10 2005 - Kilde: Rana Blad - Antall ganger lest: 810
Eller rettere sagt mangel på forvaltning. For denne bølgedalen som rypebestanden er i nå, er etter min mening ikke en naturlig svingning, men menneskeskapt.
Les mer
Falske fugler
Artikkel dato: 04/10 2005 - Kilde: Forskning.no - Antall ganger lest: 1341
En stor samling til dels sjeldne fugler i britiske Natural History Museum viser seg å være forfalsket. Stjålne fugler er blitt meldt fra steder de aldri tidligere er sett. Mannen bak samlingen, Richard Meinertzhagen føyer seg til lista av forskere som finner det enklest å finne på sine resultater selv.
Les mer
Sjelden gjest i Eggedal
Artikkel dato: 04/10 2005 - Kilde: Bygdeposten - Antall ganger lest: 1039
SIGDAL/ØVRE EIKER: Den sto som en statue midt i veien inn til Vestbygda i Eggedal. Den skulle vært et helt annet sted, nemlig over åpent hav på vei til Portugal.
Les mer
Elvis lever ... ikke likevel?
Artikkel dato: 04/10 2005 - Kilde: Forskning.no - Antall ganger lest: 992
USAs største hakkespett - ivory billed woodpecker - døde ut i 1944, men ble rapportert gjenfunnet i år. Men mange tviler fremdeles på funnet, som baserer seg på lydopptak og uklare bilder. Trenger vi et eksemplar i hånden?
Les mer
Oppdrett av grågås fikk pengene til å fly
Artikkel dato: 03/10 2005 - Kilde: Helgeland Arbeiderblad - Antall ganger lest: 783
Bodø (ANB): Mennene fra Meløy i Nordland startet ulovlig grågåsoppdrett, men både de 17 grågåsungene og rugemaskinen som ble deres surrogatmor, ble inndratt til fordel for statskassen.
Les mer
Med rett til å drepe
Artikkel dato: 03/10 2005 - Kilde: Varden - Antall ganger lest: 745
Så er vi kommet til den tida på året som mange har gledet seg til lenge - den årlige høstjakta. 147.000 mennesker strømmer fra bygd og by ut i naturen for å jakte. Like mange våpen smeller i skoger og fjell. Men mens jegerne gleder seg, går mange andre med en knugende fortvilelse på vegne av de hundretusener av fugler og dyr som går lidelser og død i møte.
Les mer
Ikkje utvida bølgesurfing på Jærstrendene
Artikkel dato: 01/10 2005 - Kilde: Fylkesmannen i Rogaland - Antall ganger lest: 749
Direktoratet for naturforvaltning har avgjort at bølgesurfing i tre fuglefredningsområde på Jærkysten er i strid med føremålet med vernet. Klagen frå Norsk Surfforbund vert avvist. Søknaden galdt lokalitetane Øyren, Skarsteinane og sørsida av Reve hamn.
Les mer
Holdt døgnvakt ved jaktfalkrede
Artikkel dato: 30/09 2005 - Kilde: TA.no - Antall ganger lest: 1097
Levende jaktfalker selges for sekssifrede beløp i Europa, og politiet mistenker at flere hekkeplasser i Telemark er plyndret gjennom flere år. Derfor har politiet og fylkesmannen i vår holdt døgnvakt ved en hekkeplass på Østre Hardangervidda, noe som ga et svært godt resultat.
Les mer
Miljø kan stoppe båthamn
Artikkel dato: 30/09 2005 - Kilde: Grannar - Antall ganger lest: 940
Planar om 150 båtplassar i tilknyting til det nye bustadområdet i Ølen møter motstand hos fylkesmannen. Uberørt strandsone og vadefuglar kan hindre utbygging.
Les mer
NVE er kunnskapslause
Artikkel dato: 29/09 2005 - Kilde: NRK Møre og Romsdal - Antall ganger lest: 874
Noregs vassdrags- og energidirektorat, NVE, har ikkje nok kunnskapar om konsekvensar når dei deler ut vindmøllekonsesjonar. Det hevdar ornitolog Alv Ottar Folkestad
Les mer
Hvor ble det av småviltet?
Artikkel dato: 28/09 2005 - Kilde: NRK Ut I Naturen - Antall ganger lest: 1315
I årevis jaktet vi på falk, hauk og ørn her i landet, og vi forfulgte flere av artene så hardt at de nesten ble utryddet. I ettertid har vi fanget og skutt rev, mår, kråker og røyskatt, og vi har betalt ut millioner av kroner i skuddpremier på disse rovdyra. Alt dette er gjort med et mål for øyet, vi skal ha mer småvilt tilbake i skogene slik at norske jegere får en god jakt. Men nå er det vel på tide å stille spørsmålet: Hvor ble det av småviltet?
Les mer
Krise for sjøfuglen
Artikkel dato: 27/09 2005 - Kilde: ta.no - Antall ganger lest: 1255
På bakgrunn av lokale fugleteljingar langs kysten til og med hekkesesongen 2005, og det nasjonale programmet for overvaking av sjøfugl 2004, ønskjer ”NOAH - for dyrs rettigheter” å ropa et stort varsko i samband med sjøfugljakta
Les mer
Havørner blir drepne
Artikkel dato: 26/09 2005 - Kilde: NRK Møre og Romsdal - Antall ganger lest: 876
Ornitolog Alv Ottar Folkestad meiner vindmølleparken på Smøla aldri burde vore sett i gang.
Les mer
Tikk!
Artikkel dato: 25/09 2005 - Kilde: Dagbladet - Antall ganger lest: 711
Rødstrupe Erithacus rubecula Rødstrupen er ein liten og olivenbrunleg fugl med eit stort rødt eller rustoransje felt over heile brystet og andletet. Smalt gult vengeband.
Les mer
Fugleinfluensa - overvåking av ville fugler
Artikkel dato: 23/09 2005 - Kilde: Veterinærinstituttet - Antall ganger lest: 772
Det er stor enighet i de internasjonale fagmiljøene om at overvåkning av ville fugler er en viktig del av beredskapen mot influensa", sier administrerende direktør ved Veterinærinstituttet, Roar Gudding.
Les mer
1980 artikler funnet.
Resultatsider: << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  >>
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid