I juli 2000 ble fugler.net åpnet, og har hatt et aktivt virke helt frem til artsobservasjoner.no åpnet. Etter den tid har aktiviteten dalt. Derfor er det bestemt at fra 1. juli 2012 så skal fugler.net kun være en nettside som er et historisk dokument og hvor det ikke kan legges inn ny informasjon.


Forside

Observasjoner:
- siste 2 dager
- siste 14 dager
- NSKF-arter
- NSKF og LRSK-arter
- sist inn først
Førsteobservasjon


Bilder/galleri
Nyheter
Artikler
Brukere
Statistikk
Diskusjonsforum
Bruktsalg
Aktiviteter
Linker

FAQ / Hjelp
Hva er fugler.net

okb@fugler.net
ARTIKLER PÅ NETTET

På denne siden vil jeg samle artikler fra pressen som omhandler fugler. Jeg er interessert i alt som finnes av artikler som dere kan komme over. Jeg vil helst ha norske, men utenlandske kan tas med om jeg synes de passer. Om du finner en artikkel eller vet om en artikkel som kan passe, så ikke nøl med å sende en mail til okb@fugler.net med link til artikkelen. Jeg håper at vi kan få en fin samling av artikler til slutt.

Når en søker i artikklene vil det ikke bare søkes i teksten som du ser på denne siden. Det søkes faktisk i artikkelen i sin helhet. Dermed kan dette bli et godt verktøy for å søke etter relevante artikler i fremtiden.

Ikke nøl med å send inn artikler du finner til okb@fugler.net nå!
Passe med alle ord
30 års kamp forgjeves?
Artikkel dato: 07/10 2004 - Kilde: Sandefjord Blad - Antall ganger lest: 747
Et sikkert velment forslag for å ta vare på våtmarksområdet innerst i Lahellefjorden, er i virkeligheten snarveien til katastrofe.
Les mer
Ikke utrydningstruet
Artikkel dato: 06/10 2004 - Kilde: Haugesunds Avis - Antall ganger lest: 833
Jegerne som skjøt hvitkinngjess på Karmøy tirsdag beklager tabben, men avviser at arten er utrydningstruet.
Les mer
Om fugler og lek
Artikkel dato: 05/10 2004 - Kilde: Østlands Posten - Antall ganger lest: 1380
Vern av de viktigste naturmiljøene i landet vårt er et nasjonalt og internasjonalt ansvar. Menneskelig aktivitet har marginalisert dyr, planter og fugler i generasjoner, og resultatet er at mange arter er mer eller mindre truede, skriver Øivind Egeland i denne kommentaren
Les mer
Vil nekte folk å gå på myra
Artikkel dato: 01/10 2004 - Kilde: NRK Finnmark - Antall ganger lest: 899
For første gang vil fylkesmanens miljøvernavdeling innføre ferdselsforbud for deler av et våtmarksområde.
Les mer
Tilbakegang av vanlige fuglearter i Norge, Sverige og Storbritannia
Artikkel dato: 00/10 2004 - Kilde: Direktoratet for naturforvaltning - Antall ganger lest: 717
En rekke vanlige fugler har gått tilbake fra 1980-tallet til perioden 1990-2003. Vanlige arter som svart-hvit fluesnapper, løvsanger og måltrost har gått tilbake både i Norge, Sverige og i Storbritannia. Samtidig har arter som fuglekonge og blåmeis gått fram. Endringene skyldes trolig globale forandringer i miljøforholdene, enten på overvintringsstedene eller i landene der fuglene hekker. Observasjonene er gjort under nettfangst av fugl på fuglestasjoner og i hekkefugltakseringer.
Les mer
Utryddingstruet fugl
Artikkel dato: 30/09 2004 - Kilde: NRK Rogaland - Antall ganger lest: 1046
Den utryddingstruede fuglearten sørlig myrsnipe kan komme til å forsvinne dersom Jæren Energi får bygge vindmølleparken på Høg-Jæren. Det mener fagfolkene. Området der vindmøllene kommer, er trolig den eneste plassen her i landet der vi finner sørlig myrsnipe.
Les mer
Klart for Ørin Nord
Artikkel dato: 30/09 2004 - Kilde: Trønder-Avisa - Antall ganger lest: 887
VERDAL: Fylkesmannen har avslått klagen fra naturvernerne om industriområdet Ørin Nord. – Nå må vi finne penger til å bygge ut området, sier plan- og utviklingssjef Øivind Holand.
Les mer
Pint i hjel på grunn av ringmerking
Artikkel dato: 29/09 2004 - Kilde: Glomdalen - Antall ganger lest: 961
Den må ha hatt en langsom og smertefull død, hubroen som Helge Haugland og sønnen Tor hentet ned fra et tre i nærheten av Korperud nylig
Les mer
Terna borte i Hordaland
Artikkel dato: 26/09 2004 - Kilde: Haugesundsavis - Antall ganger lest: 883
Om terna er utsatt for nesten total hekkesvikt i Tysvær og Karmøy, er situasjonen like ille i Hordaland. Der er ternebestanden nå 20 prosent av hva den var i 1980. Og nå svikter også hekkingen for gråmåsen!
Les mer
Villmink utrydder ternene
Artikkel dato: 24/09 2004 - Kilde: Haugesunds Avis - Antall ganger lest: 1018
Villminken tar alt. Alle ternekoloniene i sjøfugl-reservatene i Tysvær er utryddet. I Karmøy er åtte av ni slike fredede steder i den indre kystsonen rasert. Kommunene og villminken har skylda.
Les mer
Ordfører fordriver fiskeørn
Artikkel dato: 24/09 2004 - Kilde: Agderposten - Antall ganger lest: 854
GJERSTAD: Ordfører Odvar V. Eikeland i Gjerstad jager utrydningstruet fiskeørn for å bygge jakthytter. Norsk ornitologisk forening krever stans i planene
Les mer
Illsint tiur skal få nytt sted å leve
Artikkel dato: 22/09 2004 - Kilde: Smaalenenes Avis - Antall ganger lest: 858
EIDSBERG: Tiuren som skremmer livet av turgåere i Sameia i Trømborg, vil etter alt å dømme gjøre raksting av seg. Enten han vil eller ikke.
Les mer
Ulovlig jakt i Rælingen
Artikkel dato: 21/09 2004 - Kilde: NRK Østlandssendingen - Antall ganger lest: 998
Ulovlig jakt på gjess og ender er avslørt i Nordre Øyeren naturreservat i Rælingen.
Les mer
Ulovlig jakt i naturreservat
Artikkel dato: 20/09 2004 - Kilde: Rimerikes Blad - Antall ganger lest: 1398
Ved hjelp av kunstige lokkefugler blir det drevet jakt på gjess og ender i Nordre Øyeren naturreservat. All jakt er forbudt på Rælingensida av Svelle og forholdet er nå politianmeldt.
Les mer
Spis en due
Artikkel dato: 17/09 2004 - Kilde: VG - Antall ganger lest: 1131
Due er en delikatesse som luksusrestaurantene importerer fra Frankrike. Hvorfor ikke skyte en selv?
Les mer
Kollisjoner med fugl på Sola
Artikkel dato: 15/09 2004 - Kilde: NRK Rogaland - Antall ganger lest: 937
35 fugler kolliderte i fjor med fly på Stavanger Lufthavn Sola. Det er klart mest i landet, men i år har Avinor intensivert jakten på de farlige fuglene.
Les mer
30 år med kikking
Artikkel dato: 13/09 2004 - Kilde: Drammens Tidende - Antall ganger lest: 833
I tre tiår har de hatt møte hver måned hele året. Livskraftig betyr det, uten tvil
Les mer
Grønn spiker til myrsnipa
Artikkel dato: 10/09 2004 - Kilde: Aftenbladet - Antall ganger lest: 922
Hvor miljøvennlige er vindmøllene på Høg-Jæren om de blir spikre i kista til den utryddingstruede sørlige myrsnipa?
Les mer
Minken herjer vilt - Krise for sjøfuglenes hekking i Kristiansund og Frei
Artikkel dato: 10/09 2004 - Kilde: Tidens Krav - Antall ganger lest: 1391
De siste to årene har ornitologene funnet store mengder tomme reir og døde fugleunger på hekkeplassene for sjøfugl i Kristiansund og Frei. Mink står bak de reneste massakrer mot fuglekoloniene i de to kommunene.
Les mer
Skarven fyrte for kråka
Artikkel dato: 10/09 2004 - Kilde: NRK Troms - Antall ganger lest: 874
Gjennomvåt spaserte en kråke inn bakdøra til vertshuset Skarven i Tromsø for å søke ly. Det ble politisk kaos.
Les mer
1980 artikler funnet.
Resultatsider: << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  >>
Birding Top 500 Counter
Linker til vår sponsor Natur og Fritid